Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie w rybnickim szpitalu

O 300 zł brutto wzrastają od czerwca wynagrodzenia zasadnicze tych pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, którzy nie zostali objęci podwyżkami wynegocjowanymi w ostatnich latach przez związki zawodowe z rządem na poziomie krajowym – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego dziś z pracodawcą przez organizacje związkowe działające w rybnickim szpitalu. Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracowników na początku lipca.
 
Podwyżkę wynoszącą 300 zł brutto otrzymają wszyscy pracownicy placówki z wyjątkiem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Przedstawicielom tych trzech grup zawodowych płace zasadnicze wzrosną o 150 zł brutto. – To najlepsze porozumienie, jakie byliśmy w stanie wynegocjować w tym momencie. Udało się je podpisać dzięki temu, że obie strony sporu – i my, i pracodawca – byliśmy gotowi do ustępstw i do kompromisu – mówi Piotr Rajman, przewodniczący Solidarności w rybnickim szpitalu. Rajman podkreśla, że podwyższenie płac zasadniczych o 300 zł brutto pociągnie za sobą wzrost pochodnych, które stanowią ok. 20 proc. podstawy wynagrodzenia każdego pracownika. 
 
Zawierając porozumienie strona związkowa zobowiązała się, że do końca 2019 roku zawiesi spór zbiorowy. – Uzgodniliśmy z pracodawcą, że negocjacje płacowe zostaną wznowione we wrześniu tego roku. Jeśli jednak dodatkowe pieniądze pojawią się wcześniej, wówczas niezwłocznie siądziemy do stołu i zaczniemy rozmawiać o dalszych podwyżkach – dodaje Piotr Rajman.
 
Spór zbiorowy w rybnickim szpitalu rozpoczął się w maju zeszłego roku. Przedstawiony wówczas przez związki postulat dotyczył podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 1200 zł brutto. W październiku zeszłego roku po strajku zawarto porozumienie gwarantujące podwyżki wynoszące średnio 400 zł brutto na etat. Teraz udało się uniknąć akcji strajkowej, chociaż w referendum przeprowadzonym w kwietniu w placówce, pracownicy opowiedzieli się za taką formą protestu.
 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest przeszło 1300 pracowników.
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 

Dodaj komentarz