Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie w JSW S.A. Fundusz płac wzrośnie o ponad 15 proc.

Jest porozumienie płacowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Reprezentatywne organizacje związkowe JSW i pracodawca uzgodnili, że fundusz wynagrodzeń w tym roku wzrośnie o 15,4 proc. w stosunku do funduszu płac za 2022 rok, uwzględniając dodatkowo skutki porozumień zawartych w latach poprzednich.

Jak podała strona związkowa, podczas spotkania mediacyjnego 8 lutego zarząd JSW przedstawił nową propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku. – Po wnikliwej analizie przedstawionych propozycji określających wzrost stawek płacy zasadniczej został podpisany protokół uzgodnień, który zakończył spór zbiorowy wszczęty dnia 03.01.2023 r. Podpisany protokół określa ogólną całościową politykę płacową JSW w 2023 r. Natomiast szczegóły realizacji wzrostu wynagrodzeń są przedstawione w załącznikach, jakimi są tabele płac zasadniczych. Tabele te są do wglądu w siedzibach Reprezentatywnych Organizacji Związkowych oraz dla transparentności w naszych związkowych gablotach – czytamy w komunikacie związków zawodowych.

– Co prawda nie uzyskaliśmy wnioskowanego wzrostu stawek płac zasadniczych o 25 proc., ale uzyskany wzrost wynagrodzeń w stosunku do poprzednich propozycji zarządu ( 0 proc. i 12 proc.) uznaliśmy na dzień dzisiejszy za w miarę dobry i akceptowalny – zaznaczyli w komunikacie przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych z JSW, czyli NSZZ „Solidarność”, Federacji Związku Zawodowego Górników i Związek Zawodowy „Kadra” Pracowników JSW SA .

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zatrudnia 22 tys. osób. Jest największym producentem wysokiej jakości węgla kokosowego w Unii Europejskiej.

ny
źródło foto: materiały prasowe JSW/Dawid Lach