Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie w JSW.Akcja protestacyjna zawieszona

Podpisaniem wstępnego porozumienia zakończyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z JSW z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim, które odbyło się 1 lipca w Warszawie. Akcja protestacyjna trwająca w spółce od 12 czerwca została zawieszona.
 
W porozumieniu podpisanym z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi minister energii Krzysztof Tchórzewski zobowiązał się, że środki finansowe, które JSW będzie przeznaczała na inwestycje zewnętrzne i wewnętrzne będą uzgadniane w ramach Pomocniczego Zespołu Monitorująco-Sterującego JSW, w którym swoich przedstawicieli ma również strona społeczna. Wcześniej związkowcy zarzucali szefowi resortu energii, że zamierza on doprowadzić do przeznaczenia pieniędzy zgromadzonych na tzw. Funduszu Stabilizacyjnym JSW na inwestycje niezwiązane z działalnością spółki. Brak zgody prezesa Daniela Ozona na tego typu działania stanowił w ocenie strony społecznej rzeczywistą przyczynę odwołania go z funkcji prezesa spółki.
 
Strony porozumienia zobowiązały się również do podjęcia niezwłocznych działań na rzecz „doprowadzenia do normalizacji funkcjonowania JSW S.A.” oraz uzgodnienia wysokości i warunków wypłaty nagrody dla pracowników za wkład w rozwój spółki. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez zarząd JSW i związki zawodowe 2 lipca. Nagroda w wysokości od 4300 do 6200 zł brutto zostanie wypłacona pracownikom spółki 15 lipca. Porozumienie kończy trwający w spółce spór zbiorowy.
 
Akcja protestacyjna rozpoczęła się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej po odwołaniu prezesa Daniela Ozona przez Radę Nadzorcza spółki mimo zdecydowanego sprzeciwu załogi. W trakcie posiedzenia RN, które odbyło się 11 czerwca w Warszawie, kilkuset górników demonstrowało przed gmachem Ministerstwa Energii. Dzień później kopalnie i zakłady spółki zostały oflagowane. 24 czerwca blisko tysiąc pracowników z JSW manifestowało przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Protestujący domagali się dymisji ministra energii Krzystofa Tchórzewskiego i nominowanych przez niego członków Rady Nadzorczej JSW. 
 
łk
źródło foto: tysol.pl/M.Żegliński
 

Dodaj komentarz