Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie antykryzysowe w PGG

Reprezentanci central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej podpisali w piątek z zarządem firmy porozumienie, dzięki któremu PGG będzie mogła skorzystać ze wsparcia przewidzianego w rządowej tarczy antykryzysowej. Strona społeczna wyraziła zgodę na zmniejszenie wymiaru czasu pracy i obniżenie zarobków o 20 proc. 
 
Porozumienie obowiązuje od 1 maja na okres jednego miesiąca. Obniżenie wymiaru czasu pracy polega na wprowadzeniu w maju 4 dodatkowych dni wolnych: 14, 15, 22 i 29 maja. Z tym wiąże się ograniczenie miesięcznego wynagrodzenia o 20 proc. Strony uzgodniły też, że dodatkowy dzień wolny nie będzie opłacany, a osobom pracującym w tym dniu przy zabezpieczeniu ruchu kopalni w zamian zostanie udzielony bezpłatny dzień wolny w innym dniu tygodnia. 
 
– Podpisaliśmy to porozumienie,  kierując się przede wszystkim odpowiedzialnością za miejsca pracy 42 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej i los ich rodzin – podkreślił po zawarciu porozumienia Bogusław Hutek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PGG, a zarazem szef górniczej „S”. Zaznaczył, że czas obowiązywania porozumienia określono na razie na miesiąc, ponieważ strona społeczna chce, aby zarząd PGG do 10 czerwca  przedstawił plan funkcjonowania spółki. – Zarząd zapowiedział, że przedstawi taki plan na okres do końca roku 2020 roku, ale też nikt nie oczekuje planu na kolejne lata, bo w obecnej sytuacji jest to po prostu nierealne – powiedział Bogusław Hutek.
 
Dodał, że niezależnie od porozumienia antykryzysowego, strony podjęły uzgodnienie, że zarząd przygotuje harmonogram uruchamiania robót przygotowawczych od czerwca. – W maju te roboty w przodkach były zawieszone. Ich odwieszenie jest kluczową sprawą. Każdy górnik wie, że brak robót przygotowawczych jest równoznaczny ze zwijaniem się firmy – podkreślił szef „S” w PGG.
 
Jak podała spółka w komunikacie prasowym, dzięki zawarciu porozumienia antykryzysowego ze stroną społeczną będzie mogła zawnioskować o przeszło 70 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń miesięcznie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Efekt ekonomiczny całego pakietu osłonowego w PGG S.A. wynikającego z rządowej tarczy antykryzysowej szacowany jest na 195 mln zł miesięcznie.
 
ny
 

Dodaj komentarz