Solidar Śląsko Dąbrow

Jednorazowa premia w spółce Tauron Wydobycie

Do końca listopada pracownicy wchodzących w skład spółki Tauron Wydobycie zakładów górniczych Janina i Sobieski otrzymają jednorazową premię w wysokości 850 złotych brutto. To efekt porozumienia pomiędzy przedstawicielami  Prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia a zarządem grupy kapitałowej.

– W praktyce wypłata premii jest realizacją celu, do którego dążyliśmy od drugiego kwartału. Przypomnę tylko, że w tym roku pracownicy spółki Tauron Wydobycie nie otrzymali podwyżek. Rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami pracodawcy, ale do porozumienia nie doszliśmy. Wszystko się przeciągnęło, głównie z przyczyn od nas niezależnych, takich jak na przykład wymiana zarządu – wyjaśnia Waldemar Sopata. przewodniczący Solidarności w spółce Tauron Wydobycie.

W porozumieniu ustalono, że wypłacona premia zostanie wliczona do funduszu wynagrodzeń na 2016 rok, co oznacza, że oprócz samego świadczenia, pracownik już teraz otrzyma gwarancję wzrostu wynagrodzenia w roku przyszłym. – Jest to na pewno rozwiązanie nowe, ale – moim zdaniem – dobre. Mam tutaj na myśli sam mechanizm, który gwarantuje, że niezależnie od tego, co się będzie działo, pracownicy podwyżkę w roku przyszłym jednak dostaną. Tego, czy kwota jest „właściwa”, nie jesteśmy teraz w stanie przewidzieć. Tak, jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy i w jakiej kondycji pod koniec roku 2016 będzie nasza spółka. Nie mam jednak wątpliwości, że dobrze udało nam się zabezpieczyć pracownicze finanse, a to dla związkowca powinno być najważniejsze – podsumowuje Waldemar Sopata.

Podpisując porozumienie na szczeblu koncernu, strona społeczna zobowiązała się do zakończenia sporów zbiorowych prowadzonych w spółkach, których właścicielem jest TPE.

źródło informacji: www.solidarnoscgornicza.org.pl,ny
źródło foto: solidarnoscpkw.pl

 

Dodaj komentarz