Solidar Śląsko Dąbrow

Jednorazowa nagroda dla pracowników JSW

28 czerwca reprezentatywne organizacje związkowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisały z zarządem spółki porozumienie, na mocy które pracownicy otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 4300 zł netto. Od 1 lipca z 14 do 19 zł wzrośnie również wartość posiłków regeneracyjnych czyli tzw. „flapsów”.
 
Nagroda ma zostać wypłacona 4 września. Otrzymają ją wszyscy pracownicy JSW zatrudnieni na dzień 31 sierpnia. Jak wskazano w porozumieniu nagroda jest związana z dobrą sytuacją finansową spółki oraz z wyrzeczeniami pracowników w ostatnich latach, które uchroniły JSW od upadłości.
 
Chodzi o porozumienie z września 2015 roku, w wyniku którego zawieszono część elementów wynagrodzeń osób zatrudnionych w JSW. Wedle szacunków związków zawodowych pracownicy stracili wówczas od 20 do 25 proc swoich dochodów. – Tylko dzięki poświęceniu i determinacji pracowników udało się wówczas uratować JSW i nie dopuścić do sprzedaży poszczególnych kopalń   prywatnym, zagranicznym właścicielom. W porozumieniu z 2015 roku zostało zapisane, że jeżeli warunki ekonomiczne na to pozwolą, będzie możliwa renegocjacja tego dokumentu na korzyść pracowników. Nagroda, która zostanie wypłacona 4 września to nic innego, jak rekompensata za utracone przez pracowników elementy wynagrodzenia – mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.
 
Jednorazowa nagroda, która trafi na konta pracowników JSW na początku września, to  już drugie tego typu świadczenie wynegocjowane przez reprezentatywne organizacje związkowe w JSW w tym roku. 6 marca pracownicy otrzymali nagrodę, której wysokość była wyliczana indywidualnie na podstawie kilku wskaźników. – Merytoryczny i konstruktywny dialog z zarządem po raz kolejny przynosi wymierne efekty dla załóg w postaci konkretnych pieniędzy. Można oczywiście opierać się na populizmie i graniu na ludzkich emocjach, tak jak robią to niektóre związki zawodowe w JSW, ale życie szybko weryfikuje skuteczność takich działań – podkreśla wiceprzewodniczący.
 
W połowie lipca w JSW mają ruszyć rozmowy dotyczące nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który w sposób systemowy ureguluje warunki pracy i płacy w spółce.  – To na pewno będą trudne rozmowy wymagające pragmatycznego i odpowiedzialnego podejścia obu stron. Liczymy, że w miarę krótkim czasie będziemy mogli wyjść do pracowników z wynegocjowanym projektem nowego układu zbiorowego, który następnie zostanie poddany ich ocenie – mówi Roman Brudziński.
 
Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał 2017 roku zyskiem netto wynoszącym 863 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa odnotowała stratę na poziomie niespełna 60 mln zł. Wynik samej JSW w pierwszym kwartale bieżącego roku był jeszcze lepszy. Spółka przyniosła zysk na poziomie 955,4 mln zł netto, wobec 62 mln w pierwszym kwartale 2016 roku. 
 
łk
 

Dodaj komentarz