Solidar Śląsko Dąbrow

Jak dostać 500 zł na dziecko?

1 kwietnia ruszy rządowy program „Rodzina 500 plus”. Wniosek o przyznanie świadczenia na dziecko będzie można złożyć w punktach obsługi wyznaczonych przez gminy, przesłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Druki są już dostępne w internecie.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie otrzyma 3,7 mln dzieci, a pomoc trafi w sumie do 2,7 mln rodzin.

Z programu, bez względu na sytuację materialną, będą korzystały drugie i kolejne dzieci w rodzinie do momentu ukończenia 18. roku życia. Rodzice starający się o świadczenie na młodsze dzieci nie muszą przedstawiać żadnych dodatkowych zaświadczeń. Wystarczy, że wypełniając wniosek, podadzą podstawowe dane: imię i nazwisko, PESEL, stan cywilny, adres, numer telefonu oraz informacje dotyczące dzieci.

Natomiast osoby ubiegające się o pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko będą musiały udowodnić, że świadczenie im się należy. To znaczy, że miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. W tym celu do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach. Do ustalenia prawa do świadczenia brany będzie dochód z 2014 roku. Wliczane będą  do niego też dorosłe dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziców.

Od kiedy i gdzie?
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest już dostępny na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w miejscach wyznaczonych przez gminy. Są to przede wszystkim gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, ale część samorządów zapowiedziała uruchomienie dodatkowych punktów oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników do obsługi programu. Ponadto np. w Katowicach wniosek będzie można złożyć w jednym z urzędomatów, które znajdują się min. w kilku centrach handlowych. Informacje o tym, gdzie składać wnioski w poszczególnych miastach i gminach województwa śląskiego znajdują się już na stronach internetowych tych urzędów.

Dla kogo?
Stan cywilny rodziców nie będzie miał wpływu na ustalenie prawa do świadczenia na drugie i kolejne dziecko, natomiast wsparcie na pierwsze dziecko w każdym przypadku zostanie uzależnione od kryterium dochodowego. Pomoc trafi do małżeństw i rodzin, w których rodzice pozostają w związkach nieformalnych oraz do osób samotnie wychowujących dzieci. Jeżeli rodzice są rozwiedzeni lub żyją w separacji, wsparcie otrzyma ten, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką, wówczas świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu jej sprawowania. O świadczenie mogą wystąpić rodziny, które obok dzieci z poprzednich związków wychowują co najmniej jedno dziecko wspólne. Dzieci adoptowane będą traktowane tak samo, jak dzieci biologiczne.

Wniosek online
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie także można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie ministerstwa, gdzie krok po kroku wyjaśniony został sposób postępowania przy wysyłaniu wniosku online.

Do programu przystąpiło 18 banków, które oferują możliwość wysłania wniosku za pośrednictwem swoich stron internetowych. Usługa ta ma być bezpłatna, ale banki liczą na to, że świadczenia będą wpływały na konta i rachunki oszczędnościowe ich klientów.

Nie stracą innych świadczeń
Pieniądze będą wypłacane w gotówce lub przelewane na konto bankowe. Wybór zależy od rodziców lub opiekunów dziecka, wystarczy tylko we wniosku wskazać dogodną dla siebie formę.

Jeżeli formularz zostanie złożony w ciągu trzech najbliższych miesięcy, rodzice dostaną pieniądze wyrównaniem od 1 kwietnia. Po upływie tego okresu świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można przystąpić w każdym momencie.

Z informacji zamieszczonych na stronie ministerstwa wynika, że świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania innych świadczeń, np. z pomocy społecznej czy dodatków mieszkaniowych. Pieniądze te nie będą podlegały opodatkowaniu, nie będą też od nich odprowadzane żadne składki.

Okres rozliczeniowy dla osób korzystających z programu będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Pierwszy okres będzie więc dłuższy, rozpocznie się 1 kwietnia tego roku, a zakończy 30 września 2017 roku . Oznacza to, że w tym roku rodzice nie będą musieli składać dwóch formularzy, teraz i we wrześniu.

Agnieszka Konieczny
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz