Solidar Śląsko Dąbrow

IX edycja akcji certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Ruszyła IX edycja ogólnopolskiej akcji certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ Solidarność, przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego. – Kryteriami, jakie weźmiemy pod uwagę, jest preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne też, by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych – wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Zgłoszenia do Komisji Certyfikacyjnej dokonuje zakładowa organizacja NSZZ Solidarność. Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, może też zgłosić zarząd przedsiębiorstwa.

Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Jak co roku organizatorem akcji jest NSZZ Solidarność. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

pobierz ankietę zgłoszeniową

pobierz regulamin konkursu

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać do 15 października br. na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl

na podst. komunikatu Działu Informacji KK, ny
źródło foto:solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz