Solidar Śląsko Dąbrow

Istotne zmiany w prawach konsumenta

Już po świętach zaczną obowiązywać istotne zmiany w prawach konsumenta, gdyż od 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w Kodeksie cywilnym. Przewidziane zmiany będą miały zastosowanie zarówno do sprzedaży w sklepach stacjonarnach, jak również do zakupów poprzez internet, przez telefon czy odbywających się na różnego rodzaju pokazach. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie lepszej ochrony konsumenta przede wszystkim poprzez wprowadzenie łatwiejszej formy zwrotu czy naprawy towaru, jak również pisemne potwierdzanie umów zawartych na odległość, czy wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawione zostaną niektóre zmiany.

Największa zmiana w nowych regulacjach to powrót rękojmi do sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia jest trybem dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru i będzie jedną z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Korzystając z rękojmi nabywca towaru lub usługi będzie mógł żądać jego naprawy, wymiany, czy obniżenia ceny, natomiast jeżeli będzie chodziło o wadę istotną to nawet będzie mógł odstąpić od umowy. Rękojmia da nabywcy towaru czy usługi możliwość składania reklamacji przez dwa lata. Ponadto przedsiębiorca będzie musiał się do niej ustosunkować w ciągu 14 dni. Należy również pamiętać, że udzielona gwarancja nie będzie pozbawiała konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi.

Bardzo ważna zmiana będzie dotyczyła czasu na odstąpienie od umowy w przypadku dokonywania zakupów przez telefon czy internet (czyli na odległość). Nowe przepisy wydłużają czas na odstąpienie kupującego od umowy zawartej na odległość. Dotychczas czas ten wynosił 10 dni, natomiast teraz wynosił będzie 14 dni. Wydłużenie terminu do 14 dni obowiązywało będzie także w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy (na przykład gdy umowa zostanie zawarta w domu konsumenta czy w restauracji podczas pokazu).

Nowe przepisy wzmacniają ochronę konsumentów zawierających umowy przez telefon i poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku takich umów, konsument przed wyrażeniem zgody musi otrzymać informacje o warunkach umowy na papierze lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku. Umowa natomiast dojdzie do skutku dopiero wtedy, gdy konsument po otrzymaniu jej treści wyrazi na nią zgodę na papierze lub innym trwałym nośniku i przekaże ją sprzedawcy. Istotna zmiana dotyczy także bardzo popularnego w ostatnim czasie sposobu zawierania sprzedaży w formie telemarketingu. Nowe przepisy wskazują, że klient nie będzie mógł zawierać ze sprzedawcą umowy wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez klienta w czasie rozmowy telefonicznej.

Nowością w przepisach jest też traktowanie obietnic złożonych w reklamach na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym. Z punktu widzenia praktycznego korzystanie z tej możliwości nie będzie łatwe, ze względu na duży problem wynikający z interpretacji przekazu reklamowego. W związku z tym ciekawe jest, czy także w Polsce doczekamy się na tej podstawie procesów znanych z USA, gdzie przykładowo producent napoju Red Bull musiał wypłacić odszkodowanie osobom spożywającym napój Red Bull, gdyż napój wbrew hasłom reklamowym – „nie dodawał skrzydeł”.

Monika Weingaertner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz