Solidar Śląsko Dąbrow

Inwestycje w poprawę jakości życia

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ciągu ostatnich 30 lat powstało lub zmodernizowanych zostało 6,5 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,53 tys. km sieci wodociągowych. Wybudowanych zostało także ponad 180 oczyszczalni ścieków.

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach przy pomocy katowickiego Funduszu należą m.in.: budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina w gminie Rędziny, modernizacja oczyszczalni ścieków w Żorach, a także modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnej w gminie Mykanów.

W 2020 roku przy wsparciu Funduszu zakończony został kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Panki położonej w północno-zachodniej części województwa śląskiego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstało 7,3 km kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostało 167 budynków. Wybudowano również 2 przepompownie ścieków.

Natomiast w 2021 roku przy pomocy WFOŚiGW w Katowicach Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej zrealizowały inwestycję ważną dla mieszkańców miejscowości Chybie i Mnich. Polegała ona na przebudowie ponad 9 km sieci wodociągowej azbestowo-cementowej i wykonaniu 150 przyłączy do budynków mieszkalnych.
Z kolei w zeszłym roku dzięki środkom pochodzącym z katowickiego Funduszu powstała m.in. mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Orzeszu-Zawiści. Natomiast w gminie Skoczów zmodernizowano w sumie 12,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonano 260 podłączeń do budynków mieszkalnych. Z kolei w gminie Brenna powstało 8,7 km kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostało ponad 150 budynków.

Jednym z najnowszych programów realizowanych przez Fundusz jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Program został skierowany do mieszkańców tych miejscowości, w których budowa sieci centralnej w najbliższych latach nie jest możliwa. Projekt, w formie pilotażowej, wystartował w połowie zeszłego roku. Z tego względu, że cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zdecydowano o jego kontynuacji.

Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. Z raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 roku wynika, że na koniec 2021 roku największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni było właśnie w tym regionie. W sumie pod koniec 2021 roku sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość ponad 173 tys. km, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wynosiła 3,7 mln sztuk. Natomiast sieć wodociągowa liczyła ponad 316 tys. km, a liczba przyłączeń do budynków mieszkalnych sięgnęła 6 mln sztuk.

Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do bardziej racjonalnego korzystania i zarządzania wodą w codziennym życiu jest jednym z elementów, na który ma zwrócić uwagę Światowy Dzień Wody. Jest on obchodzony 22 marca i ma na celu inspirowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku” to z kolei jeden z kilkunastu celów zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z raportu ONZ ogłoszonego w listopadzie zeszłego roku, wciąż 1,7 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach