Solidar Śląsko Dąbrow

Inwestycja w przyszłość spółki

Solidarność oraz pozostałe reprezentatywne związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące przyjmowania do pracy absolwentów szkół górniczych. Spółka zaangażuje się również w praktyczną naukę zawodu przyszłych górników.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia JSW zadeklarowała, że będzie zatrudniać według potrzeb kadrowych absolwentów wytypowanych przez dyrekcje szkół górniczych we wcześniej uzgodnionej liczbie. – Inwestycja w młodego pracownika, w jego przygotowanie do pracy w kopalni jest pod każdym względem opłacalna dla przedsiębiorstwa. To jest inwestycja w przyszłość naszej firmy – mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW. – Kadry w górnictwie trzeba uzupełniać nowymi, dobrze wykwalifikowanymi pracownikami. To porozumienie pozwoli uniknąć skutków tzw. „luki pokoleniowej” – dodaje przewodniczący. 
 
Jak podkreśla, reprezentatywne związki zawodowe zwróciły się do zarządu JSW o zawarcie porozumienia w sprawie kształcenia oraz zatrudniania nowych pracowników m.in. z uwagi na sytuację, która miała miejsce w spółce kilka lat temu. Ówczesny zarząd spółki wycofał się z porozumień zawartych ze szkołami górniczymi w sprawie gwarancji pracy dla najlepszych absolwentów szkół górniczych. – Tamte porozumienia były podpisywane bez udziału związków zawodowych, między szkołami, ówczesnym zarządem JSW i samorządami. Wówczas mogliśmy tylko prosić o ich realizację. Teraz jesteśmy stroną porozumienia, więc jesteśmy w stanie skutecznie egzekwować, by jego zapisy były przestrzegane. Dzięki temu sytuacja, w której młodzi ludzie nie otrzymali zagwarantowanej wcześniej pracy już się nie powtórzy – tłumaczy przewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
 
W porozumieniu podpisanym przez zarząd JSW oraz Solidarność i pozostałe reprezentatywne organizacje związkowe 23 sierpnia znajdują się również zapisy dotyczące współpracy między spółką i szkołami górniczymi w kwestii praktycznej nauki zawodu przyszłych górników. JSW zobowiązała się, że w miarę swoich możliwości będzie zapewniać zajęcia praktyczne dla uczniów szkół górniczych oraz udostępniać im nieodpłatnie odzież i obuwie robocze. – Chodzi o to, aby młodzi ludzie w trakcie procesu kształcenia zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, aby już podczas nauki poznali warunki pracy w kopalni – podkreśla Sławomir Kozłowski.
 
łk
Źródło foto: pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz