Solidar Śląsko Dąbrow

Interwencja WRDS w sprawie gliwickiego Newagu

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zaapelowało do prezesów spółki Newag SA oraz Grupy PKP SA o podjęcie rozmów na temat sprzedaży gliwickiego zakładu Newagu na rzecz jednej ze spółek PKP. Ma to być recepta na utrzymanie produkcji nowoczesnych lokomotyw na Śląsku i miejsc pracy ponad 350 osób.

Przyszłość gliwickiego zakładu Newag SA oraz potencjalne konsekwencje planowanych przekształceń w spółce były głównym tematem posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które odbyło się 11 maja 2016 roku.  W spotkaniu brali udział przedstawicieli strony społecznej w gliwickim zakładzie Newag S.A. oraz pełnomocnik zarządu spółki.

– Po wnikliwym zapoznaniu się ze stanowiskami obu stron prezydium WRDS postanowiło zwrócić się z apelem do zarządu Newag S.A o odstąpienie od planu likwidacji zakładu w Gliwicach i podjęcie rozmów w sprawie sprzedaży zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa do jednej ze spółek Grupy PKP S.A z jednoczesnym przekazaniem pracowników na zasadzie art. 23 1 Kodeksu pracy. W ocenie prezydium WRDS takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno ze względu na plany i interesy Newag S.A związane z optymalizacją produkcji i zysków, jak również ze względu na gospodarcze i społeczne znaczenie gliwickiego zakładu dla naszego regionu – czytamy w piśmie prezydium WRDS skierowanym 12 maja do prezesa Newag SA Zbigniewa Konieczka.

W ocenie prezydium WRDS zakup gliwickiego zakładu byłby również korzystnym rozwiązaniem dla Grupy PKP ze względów finansowych i logistycznych oraz znacząco wzmocniłoby potencjał spółki. Prezydium WRDS zadeklarowało gotowość do uczestnictwa w rozmowach stron i wsparcia działań mających na celu realizację procesu przejęcia zakładu Newag SA w Gliwicach przez Grupę PKP SA.

5 maja przedstawiciele Newag SA poinformowali działające w firmie związki zawodowe o planach przekształceń w spółce. Rozpatrywane są cztery scenariusze dotyczące przyszłości CKPS. Pierwszy z nich zakłada likwidację zakładu i przeniesienie produkcji do Nowego Sącza. Drugi – jego funkcjonowanie w dotychczasowej formule. Trzeci możliwy wariant to sprzedaż lub wydzierżawienie zakładu obcemu inwestorowi, czwarty zakłada przeniesienie napraw lokomotyw spalinowych z Nowego Sącza do Gliwic. W ocenie związkowców najbardziej prawdopodobny wariant to zamknięcie gliwickiego zakładu  o czym świadczą chociażby wypowiedzenia umów o pracy wręczone 23 pracownikom CKPS pod koniec kwietnia.

Należące do Newagu Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych (CKPS) zajmuje się produkcją lokomotyw elektrycznych oraz remontem taboru wykorzystywanego przez przewoźników kolejowych, w tym PKP Intercity. Obecnie w Gliwicach produkowane są nowoczesne lokomotywy elektryczne Dragon i Griffin. Zakład zajmuje się również remontem taboru m.in. należącego m.in. do spółek z grupy PKP.

Newag SA posiada zakłady produkcyjne w Gliwicach i Nowym Sączu, w których łącznie pracuje ok. 1780 osób. Od 2013 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

łk, ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Travelarz

Dodaj komentarz