Solidar Śląsko Dąbrow

Inspektorzy pracy potrzebują nowych uprawnień

W 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 82 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców. Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwracali m.in. na patologie związane z zastępowaniem umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, problemy z wypłatą wynagrodzeń oraz legalność zatrudnienia – wynika ze sprawozdania przedstawionego przez Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia na konferencji prasowej, zorganizowanej 5 czerwca w siedzibie PIP w Warszawie.
 
Ubiegłoroczne kontrole PIP wykazały, że nadal wielu pracodawców nie wypłaca, bądź wypłaca z opóźnieniem wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku pracy. W 2016 roku pensji nie otrzymał co dziesiąty skontrolowany pracownik, a 12 proc. dostało wypłatę nieterminowo. – Działania inspektorów pracy doprowadziły do wyegzekwowania ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych – podkreślał Główny Inspektor Pracy.
 
Kolejną kwestią, którą weryfikowali inspektorzy pracy, była legalność zatrudnienia. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły ponad 25 tys. osób. 2016 rok był także następnym, w którym PIP skupiła się na patologiach związanych z nadużywaniem przez pracodawców umów cywilnoprawnych. Inspektorzy pracy sprawdzali, czy pracownicy zatrudnieni na podstawie takich umów, nie powinni otrzymać umów o pracę. To znaczy, czy wykonują pracę pod kierunkiem pracodawcy w miejscu i w czasie przez niego określonym. – Tylko w branży budowlanej przeanalizowanych zostało ok. 4 tys. umów. Ponad jedna trzecia z nich, 37,7 proc. nosiła cechy charakterystyczne dla umowy o pracę – mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Zaznacza, że oprócz branży budowlanej inspektorzy weryfikowali umowy cywilnoprawne w trakcie rutynowej działalności kontrolnej. Wydane przez nich wnioski w wystąpieniach lub polecenia dotyczące przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę dotyczyły łącznie ponad 9 tys. osób. 
 
W ocenie Romana Giedojcia skala wykrytych nieprawidłowości potwierdza konieczność wprowadzenia ustawowych zmian w celu wyeliminowania naruszeń prawa, w tym wyposażenie inspektorów pracy w uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych, skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.
 
aga
 

Dodaj komentarz