Solidar Śląsko Dąbrow

Inauguracyjne posiedzenie zespołu ds. Kontraktu dla Śląska

W środę 9 marca w gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach odbędzie się inauguracyjne posiedzenie zespołu problemowego ds. opracowania Kontraktu dla Śląska. Celem zespołu jest stworzenie koncepcji wszechstronnego programu rozwoju regionu. W posiedzeniu wezmą udział reprezentanci prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Zespół został powołany 11 lutego uchwałą WRDS. W jego skład wchodzi dziewięciu ekspertów. Jeden wskazany przez stronę rządową, dwóch wskazanych przez stronę samorządową i po trzech wskazanych przez związki zawodowe oraz pracodawców. Stronę rządową reprezentuje prof. Jan Wojtyła z katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, stronę samorządową sekretarz województwa Aneta Moczkowska i doradca marszałka Jacek Brzezinka. Eksperci wskazani przez stronę związkową to: prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tomasz Czakon z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr inż. Sylwester Rajwa z Głównego Instytutu Górnictwa. Z kolei eksperci wskazani przez pracodawców to: prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak, prof. Leszek Blacha z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Marek Zychla, prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych (Konfederacja Lewiatan).

Wspólne posiedzenie zespołu i prezydium WRDS rozpocznie się o godz.11.30 w Sali Błękitnej. Pomiędzy godz.13.15 a 13.30 planowany jest briefing prasowy z udziałem reprezentantów zespołu i prezydium WRDS.

ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Polar123

 

Dodaj komentarz