Solidar Śląsko Dąbrow

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu nowej kadencji

20 czerwca w Katowicach na inauguracyjnym posiedzeniu zebrał się nowy Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia wybrano skład Prezydium Zarządu Regionu na kadencję 2023 – 2028.

Na początku posiedzenia członkowie Zarządu Regionu podziękowali za wieloletnią pracę w związku dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu ds. struktur terenowych ZR Mirosławowi Truchanowi, który odchodzi na emeryturę. Następnie odbyły się wybory członków nowego Prezydium ZR. W kadencji w latach 2023 – 2028 będzie ono 6-osobowe. Obok przewodniczącego Dominika Kolorza w skład Prezydium weszli: Justyna Latos, Edyta Odyjas, Artur Braszkiewicz, Dariusz Gierek i Piotr Nowak. Justyna Latos tak samo jak w poprzedniej kadencji będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczącej ZR i skarbnika, Piotr Nowak, będzie pierwszym wiceprzewodniczącym ZR, a Dariusz Gierek wiceprzewodniczącym i sekretarzem ZR. Dla Edyty Odyjas i Artura Braszkiewicza to pierwsza kadencja w Prezydium ZR. Edyta Odyjas została wiceprzewodniczącą ZR ds. struktur terenowych śląsko-dąbrowskiej „S”, a Artur Braszkiewicz będzie wiceprzewodniczącym ZR ds. rozwoju i interwencji.

Podczas posiedzenia członkowie ZR wysłuchali informacji przewodniczącego dotyczącej obchodów 42. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz 35. rocznicy górniczych strajków w Jastrzębiu-Zdroju. Omówiono też przygotowania do dorocznej, wrześniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, którą w tym roku organizuje Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „S”. Ponadto dyskutowano o bieżących działaniach związku, w tym m.in. o kwestii realizacji podpisanego 7 czerwca porozumienia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z rządem, płacach w budżetówce i płacy minimalnej

Kolejne posiedzenie ZR zaplanowano po przerwie urlopowej pod koniec sierpnia.

ny