Solidar Śląsko Dąbrow

Impas przełamany, porozumienie w sprawie premii

11 grudnia zakładowe organizacje związkowe ze spółki spółki BTS w Dąbrowie Górniczej podpisały z pracodawcą porozumienie dotyczące wysokości premii świątecznej. Kwestia wypłaty nagrody rocznej i wysokości tego dodatku wciąż pozostaje przedmiotem negocjacji. 
 
Zgodnie z zapisami porozumienia premia świąteczna wyniesie 700 zł brutto i zostanie wypłacona 14 grudnia. Natomiast 10 stycznia przyszłego roku razem z wypłatą za grudzień na konta pracowników wpłynie dodatkowa nagroda w wysokości 500 zł brutto. Podczas rozmów uzgodniono także, że w styczniu rozpoczną się negocjacje dotyczące wysokości nagrody za 2018 rok. – Trudno jeszcze mówić o sukcesie, ale impas w rozmowach został przełamany – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność JSW Koks S.A., która zasięgiem swojego działania obejmuje także BTS. Dodaje jednocześnie, iż w związku z tym, że został już spełniony jeden z dwóch postulatów przedstawionych w negocjacjach przez stronę społeczną, zapowiadana wcześniej decyzja o wszczęciu sporu zbiorowego w BTS została zawieszona.
 
Konflikt w spółce rozpoczął się 4 grudnia, gdy prezes zarządu BTS Zbigniew Kopczyński poinformował przedstawicieli organizacji związkowych, że nie zamierza wypłacić pracownikom spółki ani premii świątecznej, ani nagrody rocznej. W ocenie strony związkowej taka zapowiedź była jednoznaczna ze złamaniem zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który gwarantuje pracownikom firmy wypłatę premii świątecznej. Negocjacje z przedstawicielami związków powinny dotyczyć jedynie wysokości tego dodatku.
 
O zaistniałej sytuacji przedstawiciele strony społecznej poinformowali Mariusza Soszyńskiego, członka zarządu JSW Koks S.A. Równocześnie zapowiedzieli, że jeżeli pracownicy BTS nie otrzymają premii świątecznej i nagrody rocznej, w firmie rozpocznie się spór zbiorowy. – Nasze działanie okazały się skuteczne. Zarząd JSW Koks S.A. zaangażował się w rozwiązanie konfliktu i pomógł nam w wypracowaniu kompromisu – podkreśla Zenon Fiuk. Szef zakładowej Solidarności zaznacza, że przedstawiciele strony związkowej podtrzymują żądanie dotyczące odwołania prezesa firmy BTS. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do Mariusza Soszyńskiego 4 grudnia.
 
BTS sp. z o.o należy do JSW Koks S.A. Firma zajmuje się m.in. świadczeniem usług transportowych i cateringiem. Zatrudnia 260 pracowników.
 
aga
 
 

Dodaj komentarz