Solidar Śląsko Dąbrow

Ich losy były fundamentem wolności i solidarności

Losy górników, robotników z tamtego grudnia były posiewem wolności. Były fundamentem solidarności i wolności, bez którego wolna Polska nie mogłaby potem powstać – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 38. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. Uroczystości upamiętniające tę największą tragedię stanu wojennego odbyły się 16 grudnia w Katowicach.
Podczas przemówienia pod Pomnikiem Krzyżem przed bramą kopalni szef rządu podkreślił bohaterstwo strajkujących górników. – Naprzeciw czołgów stanęli górnicy uzbrojeni  w kilofy, pręty i łańcuchy. Uzbrojeni w swoją odwagę,  uzbrojeni w swoje męstwo i pragnienie walki o lepsze jutro, o wolną Polskę – powiedział Mateusz Morawiecki.
Zaznaczył,  że po odzyskaniu suwerenności zbyt długo musieliśmy czekać na elementarną sprawiedliwość, dla ofiar pacyfikacji. – Gdzie były sądy polskie w wolnej Rzeczypospolitej przez 25 lat? Gdzie byli sędziowie którzy przez wiele lat robili wszystko, żeby nie doszło do skazania tych winnych bezpośrednich ówczesnej zbrodni, ale przede wszystkim winnych na poziomie rządzących? – pytał premier.
Szef rządu nawiązał również do niedawnego szczytu przywódców UE w Brukseli, gdzie nasz kraj jako jedyny nie wyraził zgody na tzw. neutralność klimatyczną do 2050 roku, czyli szybką dekarbonizację gospodarki naszego kraju. – My rozumiemy i potrzeby przyszłości, i wagę teraźniejszości. My wiemy, w jaki sposób doprowadzić do przekształceń gospodarczych, żeby ten ciężki górniczy trud był doceniony jako podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale jednocześnie żeby budować przyszłość w oparciu o czyste technologie – zaznaczył Morawiecki.
Do sukcesu polskiej delegacji na grudniowym szczycie Rady Europejskiej nawiązał również Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarnośći”, rozpoczynając uroczystości przed kopalnią Wujek. – Mimo że obchodzimy dzisiaj rocznicę najtragiczniejszej nocy stanu wojennego, pragnę podziękować, że w ubiegły czwartek przywiózł pan z Brukseli do Polski światełko nadziei. Oby to światełko przeistoczyło się w promień nadziei dla Polski i polskiej gospodarki. Dziękujemy – powiedział Dominik Kolorz.
W liście skierowanym do uczestników uroczystości Prezydent Rzeczypopolitej Polskiej Andrzej Duda podkreślił, że wprowadzony w grudniu 1981 roku stan wojenny był wojną tego, co polskie z tym, co polskości obce. – Wolność, solidarność, wiara, tradycja, rodzina, godne życie dzięki uczciwej pracy zderzyły się z butą i egoizmem totalitarnej władzy. Ze służalczością wobec wrogiego imperium. Z wiarołomstwem i nihilizmem. Z tchórzostwem, które rodzi agresję – napisał Andrzej Duda w liście, który pod Pomnikiem Krzyżem odczytał Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Prezydent podkreślił, jak ważna jest pamięć o strajku i pacyfikacji kopalni Wujek. – Jest to pamięć, która jednoczy i zbliża. I która skłania nas, abyśmy wypełnili testament poległych w tamtej bitwie o wolność i godność. Która nakłada na nas moralne zobowiązanie, aby dokończyć dzieło budowy Rzeczpospolitej prawdziwie wolnej i niepodległej, Polski prawdziwie solidarnej i sprawiedliwej – podkreślił prezydent Andrzej Duda.
Uroczystości pod pmnikiem poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, znajdującym się w pobliżu kopalni Wujek. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Zwracając się uczestników obchodów, abp Skworc przypomniał, że po wprowadzeniu stanu wojennego Kościół katolicki wspierał represjonowanych. Pod opieką Biskupiego Komitetu Pomocy w Katowicach znalazło się ok. 3 tys. internowanych i ich rodzin, wśród nich rodziny górników zabitych podczas pacyfikacji kopalni Wujek.
Wcześniej w dniu obchodów, w holu Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie upamiętniono postawę lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy nieśli pomoc górnikom rannym podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Pod tablicą poświęconą ich pamięci wiązanki kwiatów złożyli m.in. internowani w stanie wojennym, przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, „Solidarności”, władz samorządowych oraz młodzież szkół średnich.
W uroczystościach  przed kopalnią Wujek wzięły udział rodziny pomordowanych górników, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci krajowych i regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” oraz mieszkańcy Katowic. Obchody zakończył apel pamięci i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Krzyżem  upamiętniającym poległych górników.
łk, aga, ny

Dodaj komentarz