Solidar Śląsko Dąbrow

Hutnicy czekają na ożywienie na rynku

Dla hut działających na polskim rynku ubiegły rok był kolejnym bardzo trudny, mimo że, jak wynika z danych World Steel Association, produkcja stali na świecie nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2012. 

Od stycznia do listopada 2013 roku na świecie wyprodukowano ponad 1 mld 447 mln ton surowej stali. To o blisko 60 mln ton więcej, niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost produkcji odczuły przede wszystkim kraje azjatyckie, w tym Chiny. Natomiast państwa Unii Europejskiej odnotowały spadek zamówień. – W Polsce produkcja stali surowej mogła spaść nawet o 10 proc. Sądzę, że ożywienie na rynku nastąpi już w tym roku – mówi Adam Ditmer, przewodniczący Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ Solidarność.

– To był kolejny trudny rok, chociaż obserwowaliśmy pewne ożywienie. Sytuacja poprawiła się w segmencie wyrobów długich, których produkcją zajmują się huty w Dąbrowie Górniczej i w Chorzowie. Natomiast w segmencie wyrobów płaskich produkowanych w Krakowie i w Świętochłowicach nastąpił spadek zamówień i produkcji – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland.

Inwestycje, mimo kryzysu
Podkreśla, że mimo kryzysu w koncernie zrealizowane zostały inwestycje, które pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych. Do najważniejszych, zdaniem związkowców, należą remont wielkich pieców nr 2 i 3 oraz dobiegająca końca modernizacja walcowni dużej, która będzie produkowała szyny o długości 120 metrów. Z tą inwestycją związkowcy i pracownicy wiążą spore nadzieje. – Rozbudowa walcowni jest związana z programem modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce i innych krajach UE. Produkcja szyn o długości 120 metrów powinna ruszyć w najbliższym czasie – dodaje.

Związkowcy zaznaczają, że plany produkcyjne koncernu na 2014 zakładają wzrost produkcji we wszystkich segmentach. – Z jednej strony perspektywy dla firmy są lepsze, z drugiej pracodawca cały czas dąży do obniżenia kosztów stałych, czyli m.in. związanych z zatrudnieniem – zaznacza wiceprzewodniczący „S”. Zdaniem związkowców systematyczne obniżanie kosztów pracowniczych skutkuje spadkiem zatrudnienia w firmie oraz powstawaniem luki pokoleniowej. – Doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem odchodzą na emerytury. W ich miejsce nie zatrudnia się nowych ludzi, którym mogliby przekazać swoją wiedzę. Taka polityka kadrowa może zagrozić utrzymaniu produkcji – mówi Majchrzak. Inny problem, na który zwraca uwagę, to zatrudnianie pracowników przez firmy zewnętrzne. – W zeszłym roku udało nam się doprowadzić do zatrudnienia ok. 200 pracowników z firm zewnętrznych w AMP, ale to tylko kropla w morzu potrzeb – mówi.

Bez podwyżek
2013 rok nie był też łatwy dla Grupy Kapitałowej Huta Pokój S.A. W jej skład wchodzi huta Pokój oraz spółki: Euroblacha, Eurokonstrukcje i Euroserwis. – Spadły zamówienia na blachę grubą, natomiast walcownia średnia utrzymała wyniki produkcji na poziomie z 2012 roku – mówi Józef Skudlik, przewodniczący zakładowej Solidarności. Podkreśla, że trudna sytuacja w branży odbiła się na wynagrodzeniach załogi. – W ubiegłym roku nie było żadnych podwyżek. Zabrakło też środków na premie dla pracowników, więc można powiedzieć, że ich wynagrodzenia nieznacznie spadły. Podobnie jak pracownicy innych zakładów z branży czekamy na ożywienie na rynku wyrobów hutniczych – dodaje. W zakładach Grupy Kapitałowej Huty Pokój zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników.

– Sądziłem, że ubiegły rok będzie lepszy. O ile pierwsze półrocze można uznać za nie najgorsze, o tyle w drugim nastąpił wyraźny spadek popytu na stal – ocenia Michał Karlik, przewodniczący Solidarności w Hucie Buczek w Sosnowcu. Tę hutę można uznać za „barometr” branży. Produkowane w tej firmie walce mają zastosowanie we wszystkich zakładach posiadających walcownie. – To jest narzędzie wykorzystywane podczas walcowania surówki na blachę – wyjaśnia Karlik. Podkreśla, że brak stabilizacji na rynku odczuli pracownicy zakładu, którzy kolejny rok z rzędu nie dostali żadnych podwyżek. Załoga tej firmy nadzieje na przyszłość wiąże z zapowiadaną przez właściciela Huty Buczek modernizacją zakładu i planowanym rozszerzeniem oferty marketingowej. Oprócz Huty Buczek w skład tej grupy wchodzą spółki należąca do rosyjskiego koncernu Severstal spółka Severstallat Silesia oraz Buczek-HB-Zakład Produkcji Rur.

Odwrócony VAT

Związkowcy i pracodawcy hutnictwa liczą, że na poprawę sytuacji w sektorze wpłynie ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o VAT. W październiku weszło w życie tzw. odwrócone naliczanie tego podatku w obrocie większością wyrobów stalowych. O takie rozwiązanie od ponad roku zabiegali pracodawcy hutnictwa wspierani przez związkowców z Solidarności. Zmiana przepisów ma wyeliminować wyłudzanie podatku w obrocie wyrobami hutniczymi  i wyeliminować szarą strefę.

Agnieszka Konieczny

Dodaj komentarz