Solidar Śląsko Dąbrow

Happening pracowników sądów i prokuratury przed KPRM

„Stop zamrażaniu płac” skandowali pracownicy sądów i prokuratury oraz innych branż „budżetówki” 29 lipca przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Happening zorganizowany przez „Solidarność” był wyrazem sprzeciwu wobec rządowych planów dotyczących wstrzymania jakichkolwiek podwyżek w sferze budżetowej w przyszłym roku.

W happeningu wzięła udział ponad setka pracowników sądów i prokuratury z różnych regionów kraju. Akcję wsparli przedstawiciele m.in. Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Poczty Polskiej, Policji oraz pracownicy muzeów, ZUS-u i urzędów skarbowych. Przed gmachem KPRM stanęła dwumetrowa lodowa rzeźba przedstawiająca Temidę. Jak wskazywali uczestnicy happeningu posąg symbolizował planowane zamrożenie płac.

– Jesteśmy tu po to, żeby panu premierowi odmrozić zamarznięte serce w sprawie naszych wynagrodzeń – powiedziała podczas happeningu Edyta Odyjas, przewodnicząca „Solidarności” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Jednocześnie dodała, że jeśli rząd nie wycofa się z planów zamrożenia płac w „budżetówce”, jesienią związkowcy zorganizują znacznie bardziej radykalny protest. – Dzisiaj to jest przedsmak tego, co szykujemy wspólnie na jesień. Sparaliżujemy wam budżetówkę – podkreśliła Edyta Odyjas.

Zamiar zamrożenia płac w państwowej sferze budżetowej rząd przedstawił w czerwcu. Jak wskazują związkowcy, wynagrodzenia w budżetówce nie wzrosły ani o złotówkę już w bieżącym roku. Rok 2022 byłby więc już drugim z kolei bez jakichkolwiek podwyżek. – Pamiętamy czasy, gdy od 2008 roku przez 8 kolejnych lat nasze wynagrodzenia były zamrożone. Nie możemy dopuścić, by taka sytuacja się powtórzyła. Przy wysokiej inflacji i zamrożonych płacach z miesiąca na miesiąc realnie zarabiamy coraz mniej – zaznaczyła przewodnicząca.

Wskazała, że niskie płace i brak waloryzacji wynagrodzeń w sądownictwie i prokuraturze powoduje, że wynagrodzenia coraz większej części pracowników tych instytucji są zbliżone do płacy minimalnej. – 90 proc. wynagrodzeń zasadniczych urzędników pracujących w sądach i prokuraturach mieści się w przedziale od 2 tys. zł netto do 3,1 tys. zł netto. Średnie wynagrodzenie zasadnicze netto wynosi 2 tys. 550 zł. zł – informowała w trakcie happeningu.

Do uczestników akcji protestacyjnej wyszli przedstawiciele KPRM. Związkowcy przekazali im petycję z postulatami skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego. Najważniejszy z nich dotyczy wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku o 12 proc. Identyczne żądanie zostało zapisane we wspólnym stanowisku przyjętym 19 lipca przez centrale związkowe zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego, czyli NSZZ „Solidarność” Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

łk