Solidar Śląsko Dąbrow

Gwarancja pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej dla uczniów

60 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie otrzyma gwarancję pracy
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej po zakończeniu nauki. 19 kwietnia porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu spółki oraz władz powiatu gliwickiego.
 
Zgodnie z zapisami umowy JSW zorganizuje praktyczną naukę zawodu 60 uczniom szkoły branżowej stanowiącej część knurowskiego zespołu szkół, a następnie zatrudni ich w swoich kopalniach. Gwarancję pracy otrzymają osoby, które z początkiem września rozpoczną edukację w klasach kształcących elektryków i ślusarzy. Z kolei powiat gliwicki zobowiązał się
w porozumieniu do refundacji dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, prowadzących zajęcia z uczniami, a także innych kosztów związanych z ich kształceniem.
 
Jak wskazuje pomysłodawca przedsięwzięcia Krzysztof Leśniowski, przewodniczący Solidarności w KWK Knurów-Szczygłowice oraz radny Rady Powiatu Gliwickiego porozumienie jest korzystne dla wszystkich uczestniczących w nim stron. – 60 uczniów będzie mieć gwarancje pracy. Dla nauczycieli też oznacza to swego rodzaju gwarancję zatrudnienia na najbliższe lata. Natomiast JSW już dziś ma pewność, że za kilka lat otrzyma kilkudziesięciu wysokiej klasy fachowców, którzy od początku byli kształceni pod kątem przyszłej pracy w kopalni. Zyskają wszyscy 
– wskazuje Krzysztof Leśniowski.
 
Przewodniczący podkreśla, że dzięki współpracy JSW z knurowską szkołą spółka uniknie kolejnej luki pokoleniowej, czyli sytuacji, w której doświadczeni pracownicy odchodzą z kopalń
i nie mają komu przekazać zdobytej wiedzy praktycznej. W konsekwencji nawet, jeśli ta luka zostaje z czasem wypełniona, nowi pracownicy muszą uczyć się praktycznych umiejętności
i dobrych nawyków od zera, co sprzyja wypadkom przy pracy. – Jeszcze nie tak dawno szkoły górnicze przeżywały oblężenie, bo kopalnie dawały pewne zatrudnienie, ale rozmaite sytuacje kryzysowe w sektorze wydobywczym zniechęciły młodzież, która zaczęła szukać pracy gdzie indziej – zaznacza Leśniowski.
 
Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW powiedział po podpisaniu porozumienia,
że dobrzy pracownicy to największy kapitał kierowanej przez niego spółki. –  Będziemy działać na Śląsku przez kolejne dziesięciolecia i będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry. Maszyny, nawet te najnowocześniejsze, można kupić, ale bez pracowników żadna firma sobie nie poradzi – stwierdził Ozon.
 
Grupa kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2016 roku zatrudniała łącznie około 27,4 tys. osób, w tym ok. 21,2 tys. w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.
 
łk
 

Dodaj komentarz