Solidar Śląsko Dąbrow

Gotowość strajkowa w PKP Cargo

Od 1 października we wszystkich zakładach PKP Cargo w Polsce obowiązywać będzie pełna gotowość strajkowa. Strajk rozpocznie się jeszcze w tym samym miesiącu – poinformowały działające w spółce związki zawodowe. Związkowcy żądają po 250 zł netto podwyżki dla każdego pracownika.

– Gotowość strajkowa polegać będzie na oflagowaniu naszych zakładów i wprowadzeniu dyżurów w siedzibach komitetów protestacyjno-strajkowych. Informację o terminie protestu podamy na pięć dni przed jego rozpoczęciem, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – zapowiada Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej Solidarności.

Wraz z ogłoszeniem gotowości strajkowej związkowcy z PKP Cargo wystosowali też list otwarty do Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz rad nadzorczych PKP SA i PKP Cargo. W piśmie tym zaapelowali o podjęcie natychmiastowych działań, które powstrzymają destrukcyjną politykę zarządu PKP Cargo. Podkreślili, że w ich ocenie spółka jest źle zarządzana, co prowadzi do utraty jej pozycji rynkowej i efektywności.

Ich zdaniem zarząd PKP Cargo celowo dąży do sprowokowania protestów społecznych, aby później obarczyć winą za problemy firmy związki zawodowe. – Podczas zakończonych fiaskiem mediacji płacowych zarząd jednostronnie zaproponował wzrost płac w spółce na kwotę 110 zł netto i zdecydował o podpisaniu protokołu rozbieżności, mimo że my chcieliśmy dalej negocjować. Wcześniej 10 tys. zł  podwyżki dostali wszyscy przedstawiciele zarządu . O tyle samo wzrosły też płace członków rady nadzorczej – informuje Stanisław Kokot, rzecznik prasowy kolejarskiej Solidarności.

W liście związkowcy zapewnili, że doskonale zdają sobie sprawę, jak  negatywne skutki dla spółki może mieć strajk.  – Zostanie on ogłoszony tylko, jeśli wyczerpane zostaną wszystkie możliwe środki, by go uniknąć i osiągnąć porozumienie – napisali związkowcy. 

Przygotowania do strajku w PKP Cargo to skutek fiaska negocjacji płacowych prowadzonych w ramach sporu zbiorowego. Spór związkowcy rozpoczęli w lutym, bo pracodawca nie chciał zrealizować zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych zapewniających załodze coroczny wzrost płac. Podczas mediacji związki nie zgodziły się na zaproponowane przez pracodawcę podwyżki 110 zł netto i zażądały wzrostu płac o 250 zł netto. Tę kwotę uzasadniali bardzo dużym obciążeniem pracowników czynnościami służbowymi. W sierpniu załogi spółki poparły żądania związkowców w referendum strajkowym. Wówczas za strajkiem opowiedziało się 96 proc. głosujących.

W zakładach PKP Cargo w całej Polsce zatrudnionych jest blisko 18 tys. pracowników.

bg
źródło foto:commons.wikimedia.org/travelarz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.