Solidar Śląsko Dąbrow

Górny Śląsk chce być zieloną Irlandią

Żorskie Towarzystwo Żorskie Towarzystwo Kulturalne „Kontrapunkt" przeprowadziło kampanię edukacyjno-ekologiczną „Zielona Wyspa Śląsk", która promowała przyrodnicze walory regionu. W jej trakcie organizatorzy przekazywali informacje o znaczeniu drzew dla środowiska naturalnego oraz korzyściach wynikających z minimalizowania odpadów w gospodarstwach. Świadomość ekologiczną mieszkańców regionu zmieniali poprzez rozdawanie sadzonek drzew, happeningi, plakaty i spoty filmowe. Akcję dofinansował Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przekazał dotację w wysokości 27 tys. zł.

Finałowym akcentem przedsięwzięcia był występ zespołu Carrantouhill i innych gwiazd estrady o śląskich korzeniach. Koncert odbył się 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Dobór gospodarza i głównego wykonawcy imprezy nie był przypadkowy, gdyż muzycy z Carrantouhill już po raz drugi zaangażowali się w pomysł ekologicznego promowania województwa. Zespół od ponad 20 lat wykonuje celtycką muzykę folkową. W ekologicznej promocji Śląska chce wykorzystywać skojarzenia związane z nazywaną zieloną wyspą Iralndią.

Ważnym wydarzeniem związanym z kampanią była również konferencja prasowa poświęcona budowaniu nowego wizerunku województwa śląskiego, zorganizowana w Nadleśnictwie Katowice. Wzięli w niej udział m.in. wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, szefowa WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla. W jej trakcie Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że tego rodzaju przedsięwzięcie dobrze wpisuje się w dotychczasowe działania Funduszu zmierzające do przebudowy świadomości mieszkańców regionu i wykreowania ich pozytywnych postaw wobec szeroko pojętej ekologii. – To równie ważne zadania Funduszu, jak wspieranie inwestycji w ochronie środowiska – powiedziała Gabriela Lenartowicz. Podkreśliła, że hasło „Zielona Wyspa Śląsk" jest wyzwaniem i postulatem, a ekologia inwestycją w przyszłość, w kapitał ludzki i innowacje.

Rzecznik prasowy Funduszu Piotr Biernat podkreśla, że każdego roku WFOŚiGW przekazuje pieniądze na działania pozainwestycyjne, takie jak ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona roślin i zwierząt wolnożyjących zagrożonych wyginięciem, edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna dzieci oraz naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym. – Na te cele w ubiegłym roku Fundusz wydał 21 mln zł – mówi Piotr Biernat.

Agnieszka Konieczny

Ponad 30 proc. powierzchni województwa śląskiego zajmują tereny zielone, które pod tym względem jest drugim województwem w kraju.

Dodaj komentarz