Solidar Śląsko Dąbrow

Górnik miał wypadek

W 2010 roku poszkodowany uległ wypadkowi przy pracy na terenie kopalni. Przyczyną wypadku były panujące na terenie kopalni niesprzyjające warunki: zawilgocenie, wysoki poziom wód na chodniku oraz błoto, a także nierówności spągu. Skutkiem powyższego podczas przemieszczania się poszkodowany przewrócił się i upadł na zaporę torową w następstwie czego doznał skomplikowanego złamania prawego uda.

Poszkodowany pracownik zdecydował się na przekazanie sprawy do prowadzenia przez Votum S.A., która poczyniła ustalenia w zakresie okoliczności i przyczyn wypadku, a następnie zgłosiła roszczenia do ustalonego ubezpieczyciela pracodawcy. Na skutek podjętych czynności ubezpieczyciel wydał decyzję o wypłacie na rzecz poszkodowanego kwoty bezspornej 34.000 zł. Podjęte w imieniu poszkodowanego negocjacje skutkowały dopłatą dalszej kwoty odszkodowania w wysokości 46.000 zł do łącznego poziomu 80.000 zł ponadto, co pracownik uzyskał z ZUS. 


Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz