Solidar Śląsko Dąbrow

Górniczy happening przed barbórkową akademią

„Witamy na stypie”, „Górnicy i kopalnie to nie zabawki”, „Wy balujecie, a nas sprzedajecie” – transparenty z m.in. takimi hasłami witały gości uroczystej akademii barbórkowej zorganizowanej przez zarząd Kompanii Węglowej w Teatrze Śląskim w Katowicach. Przed teatrem pracownicy spółki zorganizowali happening.

Powodem akcji protestacyjnej jest zapowiedź głębokich cięć w spółce. Oprócz transparentów górnicy przygotowali m.in. powiększone  zdjęcia zamkniętych w przeszłości kopalń oraz znicze i żałobne szarfy. Przed katowickim teatrem zjawił się też Skarbnik, który opuścił kopalnię, aby napomnieć kierownictwo Kompanii Węglowej i przestrzec je przed nieprzemyślanymi decyzjami. Przyniósł ze sobą listę przykazań dla zarządu spółki spisaną na specjalnej tablicy. – Górnika, który na kopalni ciężko na chleb pracuje, zacznijcie szanować i słuchać. Bo jak szanować i słuchać nie będziecie, to się karami po schodach Kompanii przejdziecie – brzmiało jedno z przykazań Skarbnika.

Uczestnicy happeningu rozdawali przechodniom specjalne ulotki wskazujące, że górnictwo to „bijące serce Śląska” – Kompania Węglowa w latach 2009-2012 wydała na inwestycje 4 mld zł, odprowadziła do budżetu i systemu emerytalnego 15,5 mld zł, przyjęła do pracy blisko 20 tys. pracowników – napisano w ulotce. Dodatkowo gościom akademii, wręczano przy wejściu „Talon na 0,5 tony bezpłatnego rozumu dla zarządu Kompanii Węglowej”. Ulotka przypominała talon na węgiel przysługujący górniczym emerytom. Jednym z założeń programu restrukturyzacji KW przygotowanego przez zarząd jest pozbawienie emerytów deputatu węglowego od 2016 roku.

Kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości w Teatrze Śląskim zarząd Kompanii Węglowej  przekazał działającym w spółce związkom zawodowym gotowy projekt programu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2020. Z informacji przekazanych przez górniczą Solidarność wynika, że w projekcie znalazły się wszystkie niekorzystne dla pracowników założenia, o których zarząd już wcześniej informował stronę społeczną. – Wygląda na to, że założenia przedstawione Radzie Pracowników 11 dni temu zostały po prostu przelane na papier, i że pracodawca niczym pozytywnym nas nie zaskoczył. Do programu wpisano sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice, łączenie administracyjne kopalń, obniżenie wydobycia, obniżenie zatrudnienia oraz plany wyprowadzenia kompanijnych zakładów poza strukturę Spółki – powiedział Jarosław Grzesik przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność po zakończeniu spotkania zarządu KW ze związkami zawodowymi.

Na początku przyszłego tygodnia odbędzie się  posiedzenie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjno-strajkowego, podczas którego przedstawiciele central związkowych zdecydują o dalszych działaniach. W środę 27 listopada we wszystkich kopalniach i zakładach należących do spółki przeprowadzone zostały masówki informacyjne dla załogi. Od przeszło miesiąca w Kompanii Węglowej trwa pogotowie strajkowe. 

Dodaj komentarz