Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicze związki zawodowe przedstawią własny projekt umowy społecznej.

13 stycznia strona związkowa odrzuciła przygotowany przez rząd projekt umowy społecznej dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego. Związkowcy zapowiedzieli przygotowanie własnego projektu, który ma zostać przekazany rządowi 15 stycznia. Negocjacje mają zostać wznowione 25 stycznia. 
 
Rządowy projekt umowy wyciekł do mediów na początku stycznia. Dokument liczył 5 niepełnych stron, z których jedna zawierała wyłącznie nazwiska jego sygnatariuszy. Projekt nie zawierał nawet dat zakończenia działalności poszczególnych kopalń, które zostały określone w rządowo- związkowym porozumieniu z 25 września ubiegłego roku.
 
– Strona związkowa oświadczyła, że projekt sygnowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest dla nas całkowicie nie do zaakceptowania i nie będziemy nad tym projektem pracować. Jednocześnie poinformowaliśmy stronę rządową, że najpóźniej do piątku przedstawimy własny projekt umowy społecznej dotyczący transformacji przede wszystkim sektora górnictwa węgla kamiennego, ale również dotyczący transformacji regionu Śląska i Zagłębia – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” po spotkaniu z przedstawicielami rządu, które odbyło się 13 stycznia w Katowicach. Rozmowy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim trwały niespełna godzinę.
 
Przewodniczący zapowiedział, że intensywne negocjacje nad związkowym projektem umowy społecznej rozpoczną się 25 stycznia. Ocenił, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prace nad tym dokumentem mają zakończyć się do połowy lutego. Następnie umowa społeczna zostanie przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej. 
 
Datę wznowienia rozmów potwierdził po zakończeniu spotkania Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego, wiceminister aktywów państwowych. Pytany przez dziennikarzy o powód, dla którego w rządowym projekcie porozumienia nie znalazły się daty zakończenia wydobycia w poszczególnych kopalniach podkreślił, że w tej kwestii obowiązują zapisy ubiegłorocznego porozumienia zawartego z górniczymi związkami zawodowymi. – W tym momencie jedynymi datami, jakie są obowiązujące, są daty wynikające z porozumienia 25 września – zaznaczył wiceminister Soboń.
 
łk
 

Dodaj komentarz