Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicza Solidarność: Te zmiany powinny być wycofane

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność sprzeciwiają się zmianom w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych zaproponowanym przez pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” Piotra Woźnego.  W ocenie szefów górniczych struktur Solidarności wprowadzenie takich wymagań jakościowych, jakie zawarł w swojej propozycji pełnomocnik premiera, byłoby działaniem  zagrażającym gospodarczym interesom Polski i polskiego górnictwa.
27 sierpnia przewodniczący KSGiE NSZZ „S” Jarosław Grzesik i szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego wystąpienie w tej sprawie, domagając się wycofania rozwiązań zaproponowanych przez ministra Woźnego i wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych w wersji zaproponowanej przez resort energii.
W ocenie liderów górniczej Solidarności, parametry jakościowe dla węgla kamiennego zawarte w propozycjach sformułowanych przez pełnomocnika „uderzają w polskich producentów,  otwierając tym samym szeroko rynek na węgiel z importu, czyli w praktyce pochodzący głównie z Rosji”. Związkowcy zwracają uwagę, że wskazany w projekcie ministra Woźnego węgiel premium, jako proponowany do stosowania w kotłach w Polsce, praktycznie nie jest nigdzie w naszym kraju produkowany. Taką możliwość ma tylko jedna polska kopalnia. – Ponadto, według szacunków naszych ekspertów, przedstawione wymagania co do parametrów jakościowych węgla w praktyce zamykają rynek komunalno-bytowy dla paliwa produkowanego przez zakłady górnicze spółki Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka”, a także drastycznie (o ok. 25-30 proc.) ograniczą przychody Polskiej Grupy Górniczej. To może doprowadzić do konieczności cięcia zatrudnienia w spółkach węglowych i utraty kilkunastu tysięcy miejsc pracy w górnictwie – czytamy w wystąpieniu przedstawicieli związku do premiera. – Obok dramatycznych konsekwencji społecznych, ten stan rzeczy będzie miał też poważne skutki dla finansów publicznych związane z ograniczeniem wpływów z podatków i innych różnego rodzaju danin publiczno-prawnych płynących z sektora górnictwa węgla kamiennego do budżetu państwa. A warto przypomnieć, że mówimy tu o kwotach wielomiliardowych – podkreślili szefowie górniczych struktur Solidarności.
Reprezentanci związku zwracają uwagę, że parametry jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Energii zostały już wcześniej uzgodnione zarówno z producentami węgla, jak i stroną społeczną. Dlatego ich zdaniem powinny w takim właśnie kształcie zostać przyjęte, a zmiany proponowane przez ministra Piotra Woźnego winny zostać wycofane.
ny
źródło foto:pixabay.com/CC0

Dodaj komentarz