Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicza Solidarność o pakiecie

Górnicza Solidarność zaapelowała do wszystkich organizacji pracodawców w Polsce o wsparcie działań związku na rzecz weryfikacji lub odrzucenia pakietu klimatyczno-energetycznego. – Polscy pracodawcy i polscy pracownicy powinni w sprawie pakietu mówić jednym głosem. Dla tych pierwszych pakiet oznacza dramatyczne pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, dla pracowników z kolei utratę miejsc pracy – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

– Wdrożenie pakietu w obecnym kształcie w pierwszym rzędzie dotknie firmy z branż energochłonnych. Szefowie koncernu Mittal Steel już zapowiedzieli, że jeśli pakiet wejdzie w życie, to przeniosą produkcję z Polski do innych krajów. Ale poszkodowane będą również firmy z innych branż. Cena energii elektrycznej ma wpływ na koszty produkcji w każdej gałęzi gospodarki – podkreśla szef górniczej „S”.

Z szacunków ekspertów wynika, że po wprowadzeniu pakietu w 2013 roku ceny energii elektrycznej wzrosną o 30 proc. – To na początek. W kolejnych latach ceny nadal będą rosły. Ocenia się, że może to być 90-proc. skok w porównaniu z obecnymi cenami. To będzie zabójcze dla polskiej gospodarki. I nie wyobrażam sobie, że przedsiębiorcy będą czekać z założonymi rękami – dodaje Grzesik.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność w przyjętym we wtorek 21 czerwca stanowisku zwróciło się też z apelem do Rządu RP o natychmiastowe podjęcie działań celem weryfikacji lub odrzucenia pakietu klimatyczno-energetycznego i niezwłocznego zamrożenia jego wdrażania.

– Mam nadzieję, że głos pracowników i pracodawców zmusi rząd do podjęcia zdecydowanych działań w sprawie pakietu. Wkrótce Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej i będzie to znakomita okazja, aby niezwłocznie wystąpić z żądaniem weryfikacji pakietu klimatycznego – podkreśla Grzesik.

Dodaj komentarz