Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicza Solidarność krytycznie ocenia pełnomocnika rządu

Szefowie górniczych struktur branżowych NSZZ Solidarność krytycznie oceniają działalność pełnomocnika rządu ds. realizacji programu „Czyste Powietrze” Piotra Woźnego. Ich zdaniem faktycznym celem tego programu jest wyeliminowanie polskiego węgla z krajowej gospodarki poprzez promocję alternatywnych paliw.
 
22 sierpnia Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego związku skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym prezentują swoją krytyczną ocenę polityki pełnomocnika rządu oraz programu „Czyste Powietrze” i domagają się przedstawienia jasnego stanowiska rządu w sprawie przyszłości polskiego węgla.
 
– Program już w swoich pierwotnych zapisach praktycznie eliminuje możliwość ogrzewania prywatnych gospodarstw właśnie węglem. Choćby poprzez zapis, że jeśli w pobliżu domu przebiega nitka gazociągu, to jest obowiązek przyłączenia się do tej instalacji i ogrzewania domu gazem. Odbieranie ludziom prawa wyboru paliwa, którym chcą ogrzewać swoje domy jest naruszeniem ich swobód obywatelskich. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii węgiel też może być „czystym” surowcem. Niestety, Pan Piotr Woźny nie dopuszcza takiego rozwiązania, bo uważa, że węgiel jest paliwem „brudnym” – czytamy w wystąpieniu reprezentantów górniczej Solidarności do premiera.
 
Związkowcy zarzucają też pełnomocnikowi rządu, że hamuje wejście w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych.  – Propozycja przedłużenia konsultacji, rozszerzenia zakresu podmiotów objętych konsultacjami (m.in. o organizacje ekologiczne) oraz zmiany w tabelach rozporządzeń jakościowych, to nic innego jak działania hamujące wprowadzenie ww. ustawy i pakietu rozporządzeń wykonawczych. Przypominamy, że wejście w życie tychże przepisów miało doprowadzić do eliminacji z rynku detalicznego paliw o najniższej jakości, co realnie wpłynęłoby na poprawę jakości powietrza. Jeśli Pan Piotr Woźny jest przeciwny wprowadzeniu tych rozwiązań w życie, można sobie zadać pytanie, o co w zasadzie mu chodzi? Może o to, by móc w dalszym ciągu używać węglowego straszaka w dyskusji o jakości powietrza – pytają autorzy listu.
 
– Szanowny Panie Premierze, domagamy się jasnego stanowiska kierowanego przez Pana rządu w kwestii przyszłości polskiego węgla. Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program „Czyste powietrze” nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z gospodarki. Możemy dalej zapytać, czy wysiłek poniesiony w związku z restrukturyzacją polskiego górnictwa w ostatnich dwóch latach nie pójdzie na marne przez nieodpowiedzialne działania takich ludzi, jak Pan Piotr Woźny. Realizacja programu „Czyste Powietrze” uderza bowiem w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa. A przecież sam Pan ostatnio podczas wizyty na Śląsku podkreślał, że przemysł węglowy pozostanie jednym z filarów śląskiej gospodarki – przypomnieli szefowie górniczych struktur NSZZ Solidarność.
 
ny
 

Dodaj komentarz