Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy zainaugurowali obchody 40. rocznicy strajku w kopalni Piast

26 czerwca w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wmurowana zostanie replika tablicy z węgla upamiętniającej podziemny strajk w kopalni Piast w Bieruniu z grudnia 1981 roku. Oryginał tablicy jest umieszczony na ołtarzu św. Barbary w cechowni bieruńskiej kopalni.

W niedzielę 6 czerwca przedstawiciele związków zawodowych z kopalni „Piast-Ziemowit” Bogusław Hutek z NSZZ „Solidarność” i Jerzy Demski ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych wraz z Tomaszem Rogalą, prezesem Polskiej Grupy Górniczej i Krzysztofem Krasuckim, dyrektorem kopalni Piast-Ziemowit podczas mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej przekazali replikę tablicy, która za trzy tygodnie trafi do Panteonu.

– Wmurowanie tablicy w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej będzie symbolicznym gestem zawierzenia Bogu wszystkich strajkujących, ich rodzin, wszystkich, którzy w tamtym czasie pomagali strajkującym oraz wszystkich pracowników, którzy pracowali i obecnie pracują w naszej kopalni – mówi Mariusz Śliwiński, koordynator rocznicowych obchodów z ramienia związków zawodowych.

Strajk w kopalni Piast był najdłuższym w Polsce ciągłym protestem po wprowadzeniu stanu wojennego. Ponad tysiąc górników strajkowało 650 m pod ziemią przez dwa tygodnie od 14 do 28 grudnia 1981 r. Tylko kilka dni krócej (15-24 grudnia 1981 roku) strajkowali także górnicy sąsiedniej kopalni Ziemowit. Dziś oba zakłady działają wspólnie jako ruchy wydobywcze kopalni Piast-Ziemowit.

Tablicę z węgla upamiętniającą uczestników tamtego strajku 4 grudnia 1995 roku umieszczono na ołtarzu św. Barbary w kopalnianej cechowni. Tablicę poświęcił bp Janusz Zimniak, który kilkanaście lat wcześniej, w Wigilię Bożego Narodzenia w 1981 roku, zjechał do strajkujących pod ziemią górników i udzielił im absolucji generalnej, czyli odpustu zupełnego w obliczu ryzyka utraty życia. Po pacyfikacji w kopalni Wujek strajkujący w kopalni Piast liczyli się z siłową interwencją milicji i wojska.

Pamiątkowa tablica z węgla została zaprojektowana przez Międzyzakładową Komisję Związkową NSZZ „Solidarność” kopalni Piast. – Nieregularny kształt góry tablicy symbolizuje wyrobisko górnicze. Zgrupowanie hełmów wyłaniających się z wyrobiska to symbol zakończenia strajku, wyjazdu górników z dołu i przejścia pod ołtarz św. Barbary. Z kolei krzyże na hełmach to wierne odwzorowanie tego, jak wtedy było. Większość strajkujących wycinała w swych hełmach krzyż – opisuje Mariusz Śliwiński. Na tablicy widnieje napis ,,W hołdzie załodze KWK Piast za solidarne przeciwstawienie się strajkiem od 14 do 28 grudnia 1981 roku stanowi wojennemu”.

Wmurowanie tablicy w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej świątyni będzie jednym z najważniejszych elementów obchodów 40. rocznicy strajku w kopalni Piast. Kulminację uroczystości zaplanowano na 14-15 grudnia tego roku w Bieruniu.

oprac. ny