Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy z PKW za strajkiem

Górnicy z Południowego Koncernu Węglowego opowiedzieli się za przystąpieniem do generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Akcję strajkową  poparło blisko 97 proc. górników biorących udział w głosowaniu. – Tak wysokie poparcie dla strajku pokazuje, że górnicy mają świadomość zagrożeń, jakie stoją przed gospodarką w naszym regionie. Górnictwo, energetyka, przemysł to system naczyń połączonych. Kryzys w jednej branży oznacza problemy w innych branżach. Dlatego wspólnie chcemy przekonać rząd, aby wreszcie podjął działania wspierające polski przemysł z korzyścią dla wszystkich branż – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w PKW.

Podczas referendum w PKW, podobnie jak w Kompanii Węglowej, były zbierane podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską w sprawie zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego UE. – Pracowniczy branży górniczej, energetycznej, przemysłu energochłonnego zdają sobie sprawę, jak grożne skutki niesie ten pakiet dla ich  miejsc pracy i dla budżetów domowych. Kwestia ochrony przed skutkami unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego to zresztą jeden z postulatów strajkowych – dodaje Sopata.

Południowy Koncern Węglowy wchodzi w skład Grupy Tauron. Zatrudnia blisko 6 tys. osób w dwóch kopalniach – w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie i w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Dodaj komentarz