Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy z Kompanii za strajkiem

Ponad 97 proc. górników z Kompanii Węglowej biorących udział w referendum strajkowym opowiedziało się za przeprowadzeniem generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Frekwencja sięgnęła blisko 60 proc. – poinformował Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Zaznaczył, że są to wyniki z 18 spośród 21 kopalń i zakładów Kompanii. – Pełne wyniki poznamy w przyszłym tygodniu po zakończeniu głosowania w kopalni Ziemowit w Lędzinach, ale nie powinny się one znacząco zmienić. Już dziś możemy powiedzieć, że referendum jest ważne. Górnicy z Kompanii poparli strajk  – podkreśla szef górniczej „S”.

W kopalniach najwyższą frekwencję, ponad 70 proc. zatrudnionych, zanotowano w KWK Pokój,  po 68 proc. w KWK Bobrek-Centrum i Zakładzie Górniczym Piekary, 66 proc. w kopalni Brzeszcze. – To bardzo dobry wynik, bo mamy w tym okresie dość wysoką absencję w pracy spowodowaną m.in. sezonem grypowym – ocenia Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący górniczej Solidarności. Najwyższe poparcie dla strajku zanotowano w kopalni Brzeszcze. Ponad 99 proc. głosujących powiedziało „Tak”.

Wysoka był również frekwencja w innych zakładach spółki. W Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym w referendum wzięło udział ponad 85 proc. załogi, a 99 proc. poparło strajk. W Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych frekwencja wyniosła 78 proc. 97 proc. głosujących powiedziało ”Tak” dla akcji strajkowej.

W przyszłym tygodniu, 15 stycznia rusza referendum w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a 17 stycznia w Katowickim Holdingu Węglowym. Trwają głosowania w energetyce i ciepłownictwie.

Dodaj komentarz