Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy z KHW poparli strajk

99 proc. pracowników KHW, biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem generalnym w regionie. Frekwencja w kopalniach holdingu wyniosła ponad 55 proc. W głosowaniu uczestniczyło prawie 9,8 tys. pracowników.

Ryszard Baczyński, przewodniczący Solidarności w KHW zaznacza, że frekwencja byłaby wyższa, gdyby nie duża absencja chorobowa pracowników holdingu. – Część pracowników przebywa też na urlopach lub uczestniczy w szkoleniach – mówi Baczyński. Jego zdaniem, wyniki referendum świadczą o niezadowoleniu pracowników z sytuacji gospodarczej. – Ludzie boją się o swoje miejsca pracy. Wiedzą, że gospodarka to system naczyń połączonych. Jeżeli, na skutek pakietu klimatyczno-energetycznego zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, to spadnie też zapotrzebowanie na węgiel – dodaje szef Solidarności w KHW.

„Tak” dla strajku generalnego powiedzieli też pracownicy pozostałych spółek węglowych: PKW, KHW i JSW. Referendum w górnictwie trwało od 10 stycznia.

Dodaj komentarz