Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy strajkują, prezesi ćwiczą

Do wtorku do godziny 6.00  rano potrwa strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  Tego dnia przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego-Strajkowego przedstawią plan dalszych działań protestacyjnych polegających m.in.  na blokadzie wysyłki węgla.

– Podczas popołudniowej masówki w kopalni Zofiówka doszło do spotkania protestujących górników z Arturem Wojtkowem, wiceprezesem zarządu JSW z wyboru pracowników. Poinformował górników, że strajk jest legalny. Zapewnił, że zrobi wszystko, aby konflikt w naszej spółce zakończył się porozumieniem satysfakcjonującym dla załogi. Jego pisemne oświadczenie o podobnej treści zostało przekazane do wszystkich kopalń – mówi  Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW S.A.

W oświadczeniu wiceprezes poinformował też, że 28 kwietnia odbędzie się nadzwyczajne  posiedzenie rady nadzorczej spółki na temat sytuacji w JSW,  z udziałem zarządu i przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Jak podkreśla Brudziński, wiceprezes Wojtków był jedynym członkiem zarządu JSW S.A., który w dniu strajku postanowił spotkać się z załogą. Prezes spółki i pozostali członkowie zarządu byli dziś nieobecni w siedzibie JSW. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się związkowcy, prezesi pojechali do Warszawy, aby wziąć udział w szkoleniach z zakresu public relations i m.in. ćwiczyć wystąpienia przed kamerami telewizyjnymi związane z debiutem JSW S.A  na giełdzie.

Strajk we wszystkich kopalniach i zakładach górniczych należących do spółki rozpoczął się w poniedziałek o 6 rano i potrwa pełną dobę. Górnicy nie przebierają się w ubrania robocze i pozostają na cechowniach, gdzie organizowane są masówki. Pod ziemię zjeżdżają jedynie pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu w kopalniach.

Związki zawodowe w JSW domagają się 10 proc. podwyżki wynagrodzeń oraz sprzeciwiają się warunkom prywatyzacji spółki zaproponowanym przez Ministerstwo Skarbu. W referendum, przeprowadzonym w dniach 7 i 8 kwietnia strajk poparło ponad 95 proc. pracowników JSW, przy frekwencji przekraczającej 78 proc. zatrudnionych w spółce.
 

Dodaj komentarz