Solidar Śląsko Dąbrow

Górnictwo wpłaciło do budżetu państwa 100 mld zł

Od 2003 do 2013 roku sektor górniczy wpłacił do budżetu państwa blisko 100 mld zł – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentami miast, w których funkcjonują kopalnie wytypowane do zamknięcia zgodnie z rządowym programem restrukturyzacji górnictwa.

Przewodniczący odniósł się w ten sposób do pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacjach dotyczących rzekomych miliardów złotych, które z budżetu państwa dopłacane są do górnictwa – W tym samym okresie górnictwo otrzymało niespełna 10 mld zł pomocy publicznej. W roku 2013 pomoc publiczna dla sektora przedsiębiorstw wyniosła 22 mld zł, z czego dla górnictwa niespełna 600 mln zł – wskazał Dominik Kolorz.

Szef śląsko-dąbrowskiej „S” porównał wysokość publicznych środków trafiających do górnictwa do wydatków na funkcjonowanie administracji państwowej. – Od momentu powstania koalicji rządzacej PO-PSL rozrost administracji państwowej spowodował, że koszt jej funkcjonowania obciąża każdego podatnika sumą 200 zł miesięcznie – dodał Dominik Kolorz.

łk
 

Dodaj komentarz