Solidar Śląsko Dąbrow

Gorące lato na kolei

27 czerwca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Sekcji Krajowej Kolejarzy, podczas którego najprawdopodobniej zapadną decyzje dotyczące rozpoczęcia akcji protestacyjno-strajkowej we wszystkich spółkach kolejowych.  Powodem jest wypowiedzenie przez Związek Pracodawców Kolejowych Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

– Wypowiedzenie PUZP stanowi pogwałcenie podstawowych zasad dialogu społecznego. Pod pretekstem ulg na przejazdy dla pracowników próbuje się pozbawić kolejarzy wielu innych uprawnień i świadczeń. W takiej sytuacji obawiam się, że nie pozostaje nam nic innego jak tylko sięgnąć po ostateczne środki – zapowiada Stanisław Kokot, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

O planach zorganizowania akcji protestacyjnych związkowcy poinformowali premiera Donalda Tuska oraz ministra infrastruktury. Bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia układu zbiorowego był spór wokół ulg przejazdowych dla pracowników kolei emerytów, rencistów i ich rodzin. Przewozy Regionalne, których właścicielem są samorządy, nie wyraziły zgody na dalsze realizowanie ulg w obecnym kształcie. – Związek Pracodawców Kolejowych podjął decyzję o wypowiedzeniu Układu podczas spotkania jego sygnatariuszy 15 czerwca. Formalnie wymówienie warunków Układu nastąpi 1 lipca z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia – informuje Stanisław Kokot.

Zdaniem kolejarskiej Solidarności ulgi przejazdowe były tylko pretekstem do wypowiedzenia zarówno Ponadzakładowego, jak i Zakładowych Układów Zbiorowych w poszczególnych spółkach należących do grupy PKP. – Wczoraj we wszystkich spółkach odbyły się spotkania sygnatariuszy Zakładowych Układów Zbiorowych, podczas których zarządy poszczególnych spółek zapowiedziały zamiar ich wypowiedzenia. W PKP Cargo S.A. oraz w PKP PLK S.A. udało się wynegocjować, że wypowiedziane zostaną wyłącznie rozdziały dotyczące świadczeń przejazdowych, w reszcie spółek trwają rozmowy – wyjaśnia rzecznik SKK. 

Wypowiedzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego oraz Zakładowych Układów Zbiorowych może również zdaniem kolejarskiej „S” utrudnić proces prywatyzacji spółek kolejowych. W PKP Cargo i Przedsiębiorstwie Naprawy Infrastruktury jednym z głównych punktów negocjowanego obecnie pakietu socjalnego, od przyjęcia którego uzależniona jest prywatyzacja spółki, jest zachowanie przez przyszłego inwestora wszystkich zapisów Układu Zbiorowego. Zerwanie układu znacznie komplikuje sytuację.
 

Dodaj komentarz