Solidar Śląsko Dąbrow

Gorące lato na kolei

27 czerwca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Sekcji Krajowej Kolejarzy, podczas którego najprawdopodobniej zapadną decyzje dotyczące rozpoczęcia akcji protestacyjno-strajkowej we wszystkich spółkach kolejowych.  Powodem jest wypowiedzenie przez Związek Pracodawców Kolejowych Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

– Wypowiedzenie PUZP stanowi pogwałcenie podstawowych zasad dialogu społecznego. Pod pretekstem ulg na przejazdy dla pracowników próbuje się pozbawić kolejarzy wielu innych uprawnień i świadczeń. W takiej sytuacji obawiam się, że nie pozostaje nam nic innego jak tylko sięgnąć po ostateczne środki – zapowiada Stanisław Kokot, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

O planach zorganizowania akcji protestacyjnych związkowcy poinformowali premiera Donalda Tuska oraz ministra infrastruktury. Bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia układu zbiorowego był spór wokół ulg przejazdowych dla pracowników kolei emerytów, rencistów i ich rodzin. Przewozy Regionalne, których właścicielem są samorządy, nie wyraziły zgody na dalsze realizowanie ulg w obecnym kształcie. – Związek Pracodawców Kolejowych podjął decyzję o wypowiedzeniu Układu podczas spotkania jego sygnatariuszy 15 czerwca. Formalnie wymówienie warunków Układu nastąpi 1 lipca z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia – informuje Stanisław Kokot.

Zdaniem kolejarskiej Solidarności ulgi przejazdowe były tylko pretekstem do wypowiedzenia zarówno Ponadzakładowego, jak i Zakładowych Układów Zbiorowych w poszczególnych spółkach należących do grupy PKP. – Wczoraj we wszystkich spółkach odbyły się spotkania sygnatariuszy Zakładowych Układów Zbiorowych, podczas których zarządy poszczególnych spółek zapowiedziały zamiar ich wypowiedzenia. W PKP Cargo S.A. oraz w PKP PLK S.A. udało się wynegocjować, że wypowiedziane zostaną wyłącznie rozdziały dotyczące świadczeń przejazdowych, w reszcie spółek trwają rozmowy – wyjaśnia rzecznik SKK. 

Wypowiedzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego oraz Zakładowych Układów Zbiorowych może również zdaniem kolejarskiej „S” utrudnić proces prywatyzacji spółek kolejowych. W PKP Cargo i Przedsiębiorstwie Naprawy Infrastruktury jednym z głównych punktów negocjowanego obecnie pakietu socjalnego, od przyjęcia którego uzależniona jest prywatyzacja spółki, jest zachowanie przez przyszłego inwestora wszystkich zapisów Układu Zbiorowego. Zerwanie układu znacznie komplikuje sytuację.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *