Solidar Śląsko Dąbrow

Gminy dostały drugą szansę

40 projektów, które nie otrzymały dofinansowania ze środków unijnych i znalazły się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ma jednak szansę na realizację.
Chodzi o projekty przedsięwzięć dotyczących gospodarki ściekowej zgłoszone przez gminy w dwóch konkursach odbywających się w ramach RPO. – Przygotowane wnioski uzyskały pozytywne opinie ekspertów, ale nie mogły otrzymać dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków na zadania związane z gospodarką ściekową. Ich całkowity koszt oszacowano na ok. 470 mln zł – wyjaśnia Piotr Biernat rzecznik prasowy WFOŚiGW.
Możliwość dofinansowania tych projektów pojawiła się dzięki porozumieniu podpisanemu przez prezes zarządu katowickiego Funduszu Gabrielę Lenartowicz i Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego.
– Prace nad wypracowaniem modelu wsparcia finansowego dla tych projektów trwały od dłuższego czasu i wynikały z potrzeb samorządów. Nowoczesna kanalizacja w gminach to szansa nie tylko na spełnienie unijnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, ale przede wszystkim okazja do polepszenia warunków życia mieszkańców – mówi Gabriela Lenartowicz.
Podpisane porozumienie jest również szansą na to, by nie zostały zmarnowane wysiłki i koszty poniesione przez gminy na przygotowanie projektów modernizacyjnych dla gospodarki ściekowej.
AK

Dodaj komentarz