Solidar Śląsko Dąbrow

Gliwice otrzymały unijną dotację na modernizację

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach otrzymało już dokumenty potwierdzające przyznanie przez Ministerstwo Środowiska dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Po zawarciu umowy unijna dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie realizacji II etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w mieście.
Na tym etapie projektu powstanie 2,5 km kanalizacji sanitarnej i 2,3 km sieci wodociągowej. Zmodernizowana zostanie Centralna Oczyszczalnia Ścieków oraz Stacja Uzdatniania Wody „Łabędy” w Gliwicach. – Z nowej sieci kanalizacyjnej będzie mogło korzystać 600 osób, co pozwoli na zakończenie trwającej od sześciu lat kompleksowej modernizacji gospodarki ściekowej w gminie. Dzięki tej inwestycji zbudowanych zostanie 160 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co umożliwi oczyszczanie prawie wszystkich ścieków z Gliwic zgodnie z europejskimi standardami. Znacznie poprawi się również jakość wody przeznaczonej do spożycia  – mówi Piotr Biernat rzecznik prasowy Funduszu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni również rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Spośród wszystkich wniosków, które wpłynęły do śląskiego Funduszu, dwanaście otrzymało potwierdzenie przyznania dofinansowania z tego programu. Dziesięć projektów dotyczyło zadań z zakresu modernizacji gospodarki wodno ściekowej w gminach, a dwa inwestycji związanych z budową kompleksowych systemów gospodarki odpadami.
– Łączna kwota pomocy przyznanej przez Fundusz Spójności na dofinansowanie wniosków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko rozpatrywanych przez Fundusz to ponad 440 mln zł – dodaje Piotr Biernat.
AGA

Dodaj komentarz