Solidar Śląsko Dąbrow

Galeria handlowa zamiast przemysłu

Katowiccy radni zdecydowali o zmianie planów zagospodarowania przestrzennego gruntów po dawnej Hucie Baildon. W przyszłości może to oznaczać konieczność likwidacji działających na tym terenie Fabryki Wierteł Baildon oraz spółki Węgliki Spiekane Baildonit i powstanie na ich miejscu kolejnej galerii handlowej.

Sesji Rady Miasta Katowice zwołanej na 27 lipca, podczas której radni decydowali o przyszłości terenów po hucie Baildon  przysłuchiwali się pracownicy działających tam zakładów przemysłowych oraz mieszkańcy dzielnicy Załęże, którzy przynieśli ze sobą kilkumetrowy transparent z napisem: „Nie – dla galerii. Tak – dla przemysłu. Załęże to nadal dzielnica Katowic!”.

Andrzej Karol, przewodniczący Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarność oraz szef związku w spółkach działających na terenie dawnej Huty Baidon podkreśla, że związkowcy z uwagą będą śledzić procesy zachodzące na tym terenie. – Jeśli utrzymanie produkcji okaże się niemożliwe, będziemy domagać się od władz miasta pomocy w wydzierżawieniu innych terenów, na których te firmy mogłyby dalej prowadzić działalność – zapowiada Andrzej Karol.

Sprawa przekształcenia gruntów po dawnej Hucie Baildon ciągnie się od wielu lat. Początkowo władze Katowic dążyły do zmiany charakteru całego terenu z przemysłowego na usługowo-przemysłowy, ale po protestach związkowców i pracodawców zrezygnowały z tego zamiaru. Część obszaru została wyłączona z planów i utrzymała przemysłowy charakter. Znajdują się tam trzy firmy: ESAB, Gonar oraz walcownia BGH Polska.

Andrzej Karol podkreśla, że poza zgodą na budowę kolejnych marketów na terenie po dawnej Hucie Bailodn, władze Katowic nie zaproponowały mieszkańcom Załęża praktycznie nic. – Ludzie od lat czekają na budowę ulicy Nowogliwickiej, która odciążyłaby zakorkowaną dzielnicę oraz budowę nowej hali sportowej w zamian za wyburzoną halę Huty Baildon  – dodaje przewodniczący.

Fabryka wierteł Baildon oraz spółka Węgliki Spiekane Baildonit łącznie zatrudniają ok. 200 osób.

aga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.