Solidar Śląsko Dąbrow

Funkcjonariusze służby więziennej chcą zmian w systemie wynagradzania

„Solidarność” popiera postulaty przedstawione przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące poprawy warunków pracy i płacy. Najważniejsze z nich to m.in. wprowadzenie zmian do systemu wynagradzania funkcjonariuszy służby więziennej oraz zwiększenie liczby etatów.

10 czerwca przed Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Warszawie zorganizowana została pikieta funkcjonariuszy służby więziennej, w której uczestniczyło też kilkudziesięciu związkowców z „Solidarności”. – Chcemy wyrazić swoje niezadowolenie i determinację, pokazując kierownictwu służby więziennej, że jesteśmy gotowi przystąpić do szerszej akcji protestacyjnej. Równocześnie cały czas podkreślamy, że wolelibyśmy wszystkie problemy rozwiązać przy stole negocjacyjnym, a nie na ulicy – mówi Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”.

W ocenie związkowców reformy wymaga cały system wynagradzana funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej, ale jeden z najważniejszych postulatów dotyczy reformy dodatku służbowego tak, aby stał się rzeczywistym elementem motywacyjnym uposażenia. – Chodzi o to, żeby doświadczeni funkcjonariusze nie uciekali na emerytury, tylko byli zachęceni do dalszej pracy – dodaje szef RKSSW NSZZ „S”.

Kierownictwo służby więziennej zaproponowało dodatek wynoszący średnio 25 zł na etat. – W Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju w tej chwili byłoby to ok. 78 zł brutto, w innych zakładach jeszcze mniej. Ta kwota tylko ludzi zdenerwowała, bo zaczynamy mieć coraz więcej problemów kadrowych. Doświadczeni funkcjonariusze odchodzą, a nowi, których trzeba przeszkolić, często rezygnują po kilku miesiącach służby – mówi Marcin Kulig, przewodniczący „Solidarności” w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Podkreśla również, że jastrzębskim zakładzie uprawnienia emerytalne posiada już blisko 1/3 funkcjonariuszy. W sumie w całym kraju jest ok. 27 tys. funkcjonariuszy służby więziennej, z czego – jak informują związkowcy – prawo do emerytury nabyło już ok. 6 tys. osób.

Oprócz dodatku służbowego strona społeczna domaga się też zwiększenia budżetu na więziennictwo i zatrudnienia 1000 dodatkowych osób, zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych, którzy mogliby przejąć część obowiązków administracyjnych.

Kolejna tura negocjacji przedstawicieli organizacji związkowych z reprezentantami Centralnego Zarządu Służby Więziennej zaplanowana została na 17 czerwca.

aga