Solidar Śląsko Dąbrow

Fundusz wspiera strażaków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sfinansuje zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim. Fundusz dofinansuje również termomodernizacje siedzib OSP oraz funkcjonowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Plany dotyczące kolejnej edycji programu wsparcia dla jednostek OSP przedstawił 28 marca prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek. Podczas briefingu przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach prezes Bednarek poinformował, że w tym roku zakup wyposażenia dla jednostek OSP będzie dofinansowany do wysokości 100 proc. kosztów. Wsparcie funduszu pomoże uzupełnić sprzęt który strażacy z OSP i PSP przekazali swoim ukraińskim kolegom. W ramach akcji trwającej od początku marca na Ukrainę pojechało 7 TIR-ów z wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym.

OSP w tym roku będą się mogły ubiegać również o dofinansowanie do termomodernizacji swoich siedzib na poziomie 50 tys. zł na jednostkę. Z kolei na kontynuację pilotażowego programu wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych WFOŚiGW w Katowicach zaplanował 300 tys. zł.

łk
źródło foto:WFOŚiGW w Katowicach/Mirosław Cichy