Solidar Śląsko Dąbrow

Fundusz wspiera hodowlę głuszca

Blisko 100 tys. zł przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ochronę gatunkową głuszców i edukację ekologiczną w Gospodarstwie Pszczelarskim prowadzonym przez Nadleśnictwo Wisła.

6 czerwca podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Jaworzynce Wyrchczadeczce przedstawiciele katowickiego Funduszu i Lasów Państwowych podpisali stosowne umowy. – Hodowla głuszca jest ważna z punktu widzenia całego kraju. To zagrożony gatunek – podkreślił w trakcie konferencji prasowej prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Głuszec to rzadki ptak z rodziny kurowatych. Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej przez leśników w latach 1999-2002 liczba głuszców w Beskidzie Śląskim oszacowana została na zaledwie 10 sztuk.
Jeszcze w 2002 roku Nadleśnictwo Wisła uruchomiło w Jaworzynce Wyrchczadeczce wolierową hodowlę tego ptaka. Środki na ten cel pochodziły m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od tamtej pory dzięki staraniom leśników do środowiska naturalnego wprowadzonych zostało 1000 głuszców, a 200 kolejnych przekazano sąsiednim krajom. Było to możliwe, ponieważ w prowadzonej przez nich hodowli pisklęta od początku są przygotowywane do życia na wolności.

Jak poinformowało Nadleśnictwo Wisła, środki z dotacji udzielonej przez Fundusz przeznaczone zostaną głównie na karmę dla głuszców i zagospodarowanie pomieszczeń hodowlanych. Natomiast Gospodarstwo Pszczelarskie poszerzy swoją bazę dydaktyczną m.in. o modele owadów zapylających oraz tablice edukacyjne.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/David Palmer