Solidar Śląsko Dąbrow

Fundusz dofinansował wakacje zuchów i harcerzy

672,5 tys. zł – taką kwotę przekazał w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na letnie obozy organizowane przez Śląską Chorągiew ZHP. Pieniądze pomogą w sfinansowaniu wypoczynku 4237 dzieci.

Obozy odbywają się w miejscowościach czystych ekologicznie. Na terenie województwa śląskiego są to m.in. Kostkowice, Podlesice, Siamoszyce, Janów czy Ustroń. W ramach akcji letniej organizowanej przez Śląską Chorągiew ZHP dzieci i młodzież wyjeżdżają także do miejsc położonych m.in. na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach, czy nad morzem.

– Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podnosi atrakcyjność naszych obozów. Dzięki niej organizujemy m.in. wycieczki do ośrodków, w których dzieci mogą skorzystać z dogoterapii czy hipoterapii – mówi komendant Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anna Peterko. Jak zaznacza, środki z Funduszu są przeznaczane także m.in. na zakup wysokogatunkowego jedzenia, wody mineralnej i materiałów edukacyjnych.

– Dzieciaki będą wypoczywały bardzo aktywnie, poznając przyrodę między innymi w trakcie wędrówek i wycieczek krajoznawczych. Podczas tych wyjazdów realizowane będą programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej. To wpisuje się w naszą działalność prozdrowotną i ekologiczną – mówił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach podczas podpisywania z przedstawicielami Śląskiej Chorągwi ZHP umowy dotyczącej dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Uroczystość odbyła się 15 lipca w Ośrodku Obozowym Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy.

Jak wyjaśnia hm. Anna Peterko, w tym roku z letnich obozów organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP skorzysta w sumie blisko 10 tys. osób. – Nasze obozy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Biorą w nich udział nie tylko zuchy i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, ale także dzieci niezrzeszone w ZHP. Cieszymy się, że młodzi ludzi chcą z nami wypoczywać. Te wyjazdy są bardzo potrzebne, szczególnie po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, kiedy dzieciakom brakowało kontaktów z rówieśnikami – zaznacza hm. Anna Peterko. Dodaje, że obozy będą organizowane do 28 sierpnia.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: Śląska Chorągiew ZHP