Solidar Śląsko Dąbrow

Frekwencja przekroczyła 50 proc. Głosowanie będzie ważne

Już ponad 50 proc. pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wzięło udział w referendum strajkowym, trwającym w tej placówce od 9 kwietnia. To oznacza, że głosowanie będzie ważne.
 
Referendum zostanie zakończone 18 kwietnia i dopiero po tym terminie będzie znany jego wynik.  Jeżeli większość uczestników głosowania poparła postulaty strony związkowej, działające w szpitalu związki będą mogły zorganizować akcję strajkową. – Biorąc udział w głosowaniu, pracownicy dają wyraz swojemu niezadowoleniu, podkreślają, że mają dość niskich wynagrodzeń i chcą godnie zarabiać. Oczywiście nie znamy jeszcze wyniku głosowania, ale sądząc po nastrojach, raczej trudno się spodziewać innego rozstrzygnięcia, niż poparcie strajku przez większość głosujących – mówi Piotr Rajman, przewodniczący Solidarności w rybnickim szpitalu.
 
Przewodniczący podkreśla, że pracownicy biorą udział w głosowaniu, mimo że część z nich czuje się zastraszana przez bezpośrednich przełożonych. – Pojawiły się np. groźby nieprzedłużenia umów o pracę. Ponadto pracodawca rozwiesił plakaty, które mają zniechęcić pracowników do głosowania i przekonać ich, że nie warto brać udziału w referendum – dodaje. 
 
Solidarność i pozostałe związki zawodowe domagają się podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników o 800 zł brutto. Spór zbiorowy trwa w placówce od maja zeszłego roku. Uczestniczą w nim wszystkie organizacje związkowe z wyjątkiem Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Mimo to członkowie tego związku biorą udział w głosowaniu.
 
24 października zeszłego roku przedstawiciele związków podpisali z pracodawcą porozumienie, które gwarantowało spełnienie części żądań, ale nie kończyło sporu zbiorowego. Zgodnie z zapisami dokumentu płace zasadnicze w placówce wzrosły o 400 zł brutto. Jednak postulat związków w sporze dotyczy podwyżek wynoszących 1200 zł i teraz strona związkowa domaga się pozostałych 800 zł. 
 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na umowach o pracę zatrudnionych jest ok. 1300 osób.
 
aga
 

Dodaj komentarz