Solidar Śląsko Dąbrow

Finał konkursu „Zielona Pracownia 2022”

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 70 szkołach powstaną nowoczesne sale lekcyjne do nauki przedmiotów przyrodniczych. Na ten cel Fundusz przeznaczy 2,8 mln zł – najwięcej w historii konkursu Zielona Pracownia.

Uroczysta gala finałowa, podczas której laureaci odebrali dyplomy potwierdzające dofinansowanie, zorganizowana została 7 czerwca w Zamku Ogrodzieniec. Wzięło w niej udział ponad 1000 osób, m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, władz samorządowych oraz nauczyciele i uczniowie z całego województwa.

– Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć, realizując program Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Z pozyskanych środków placówki będą mogły sfinansować wyposażenie pracowni w podstawowy sprzęt oraz zakupić pomoce dydaktyczne takie jak projektory, tablice multimedialne czy mikroskopy.

Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia wpłynęło 129 zgłoszeń, z których wybranych zostało 70 projektów. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł.

To już ósma edycja konkursu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pracowni, których uruchomienie pochłonęło ponad 16,5 mln zł.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach/M.Cichy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie WFOSIGW.jpg