Solidar Śląsko Dąbrow

Fiasko rozmów z delegacją rządową

– Podtrzymujemy deklarację gotowości do wznowienia rozmów, o każdej porze dnia i nocy, jeśli na czele prowadzącej rozmowy delegacji rządowej stanie szef rządu, czyli Pani Premier Ewa Kopacz i będą one dotyczyć programu dla całego górnictwa węgla kamiennego w Polsce, a nie tylko dla jednej ze spółek. Chcemy też wyraźnie przypomnieć i podkreślić, że zasadniczym warunkiem rozmów i ewentualnego porozumienia jest wycofanie się rządu z wdrażania decyzji o likwidacji czterech kopalń – głosi komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wydany po fiasku rozmów z delegacją rządową 11 stycznia w Katowicach.

W komunikacie członkowie MKPS wskazali, że dotychczasowe rozmowy wskazują, iż tzw. program restrukturyzacji górnictwa ma charakter polityczny, a nie merytoryczny. – Dla autorów tego programu nie liczą się ludzie pracujący w kopalniach, nie liczy się Śląsk i sytuacja społeczno-gospodarcza w tym regionie, nieważna jest przyszłość górnictwa. Ten program ma na uwadze wyłącznie fakt, że za kilka miesięcy odbędą się wybory parlamentarne i tylko z tej perspektywy tworzono ów dokument – podkreślono w komunikacie MKPS.

Zdaniem MKPS o politycznym charakterze programu,  świadczą też wypowiedzi prominentnych polityków koalicji rządzącej  rzekomych, ogromnych dopłatach podatników do polskiego górnictwa. – To są kłamstwa mające na celu deprecjonowanie górników w oczach opinii publicznej, napuszczanie na środowisko górnicze innych grup społecznych – czytamy w komunikacie.

– Pragniemy również wyrazić nadzieję, zważywszy na dotychczasowe doświadczenia i przebieg dzisiejszych rozmów, że w składzie delegacji rządowej znajdą się wyłącznie ludzie, którzy znają elementarne zasady dobrego wychowania, stosują je w praktyce i  wiedzą, co to znaczy wzajemne poszanowanie stron – zaznaczyli członkowie MKPS.

pobierz i przeczytaj pełną treść komunikatu

ny

Dodaj komentarz