Solidar Śląsko Dąbrow

Fiasko rozmów w sprawie JSW

Fiaskiem zakończyły się rozmowy w sprawie sporu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zapowiedział, że 9 czerwca w kopalniach  JSW rozpocznie się akcja strajkowa.

Rozmowy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, prowadzone w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,  trwały ponad 5 godzin.  Obok przedstawicieli strony społecznej i zarządu spółki uczestniczyli w nich wiceminister skarbu Krzysztof Walenczak i wiceminister gospodarki Rafał Baniak.

Związkowcy z JSW chcieli, aby podczas  rozmów uzgodniono i podpisano porozumienie gwarantujące zachowanie władztwa korporacyjnego przez Skarb Państwa w spółce oraz umowę gwarantującą darmowe akcje pracownikom JSW,  zarówno tym tzw. uprawnionym, jak i nieuprawnionym. Przedstawiciele strony społecznej stoją na stanowisku, że pod tymi porozumieniami powinny się znaleźć podpisy przedstawicieli resortów. Ostatni postulat, który był poruszany podczas tych rozmów to kwestia 10-proc. podwyżki płac.

W przyszłym tygodniu przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego przedstawią szczegóły swoich planów po fiasku piątkowych rozmów.
 

Dodaj komentarz