Solidar Śląsko Dąbrow

Fiasko mediacji w dąbrowskim szpitalu

Fiaskiem zakończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego w szpitalu im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Związki zawodowe i dyrekcja placówki zwrócą się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

29 marca w dąbrowskim szpitalu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i dyrekcji placówki z udziałem mediatora. – Dyrektor szpitala nie przedstawił żadnej konkretnej propozycji rozwiązania problemu płacowego. Dzisiaj po raz kolejny powtórzył wersje o odłożeniu terminu rozmów, co czynił dotychczas wiele razy. W tej sytuacji jedyne co nam pozostało to zakończenie mediacji i podpisanie protokołu rozbieżności, co formalnie nastąpi 30 marca – mówi Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarności w szpitalu im. Starkiewicza.

Przedstawiciele organizacji związkowych i dyrekcja placówki zwrócą się o interwencję w sprawie sytuacji w szpitalu do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. – Liczymy, że w ramach WRDS, w której zasiadają przedstawiciele strony rządowej, samorządowej i społecznej uda się wypracować kompromisowe rozwiązania pozwalające zakończyć spór – podkreśla przewodnicząca.   

Spór w szpitalu im Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ma charakter płacowy. 22 marca w placówce przeprowadzony został dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Protest miał charakter rotacyjny i został zorganizowany w taki sposób, aby pacjenci szpitala nie zostali pozbawieni opieki. Związki zawodowe domagają się podwyżki o 300 zł brutto dla wszystkich pracowników. Ponadto w ocenie związkowców dyrekcja placówki prowadzi błędną politykę płacową, w wyniku której dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników szpitala zatrudnionych na tych samych stanowiskach sięgają nawet kilkuset zł.  Związkowcy podkreślają, że z powodu złej organizacji pracy i niskich płac powiększa się liczba specjalistów rezygnujących z pracy w dąbrowskim szpitalu.

łk
 

Dodaj komentarz