Solidar Śląsko Dąbrow

Feniks zawieszony

Zarząd spółki Tauron Ciepło podjął decyzję o czasowym zawieszeniu wdrażania projektu Feniks 2018. Domagała się tego zakładowa Solidarność, krytykując zarówno sposób, w jaki projekt był wprowadzany, jak i jego zawartość merytoryczną.

Jak podkreślali związkowcy w wystąpieniu do nowego prezesa spółki Jacka Uhryna, założenia, narzędzia i cele projektu Feniks 2018, który był opracowany przez poprzedni zarząd spółki, w ogóle nie były konsultowane z reprezentantami strony społecznej, a program zaczęto wdrażać w tajemnicy przed załogą. W ocenie związku celem Feniksa 2018 jest doprowadzenie pod pretekstem zmian strukturalno-organizacyjnych do redukcji zatrudnienia i pogorszenia warunków pracy w zakładach spółki.

W odpowiedzi na wystąpienie Solidarności z Tauron Ciepło prezes Uhryn podziękował związkowcom za „zwrócenie uwagi na komunikację związaną z projektem” i poinformował, że „zarząd Tauron Ciepło podjął decyzję o konieczności ponownej analizy i czasowym zawieszeniu wdrażania projektu Feniks 2018”. 

– Decyzję o zawieszeniu wdrażania Feniksa przyjęliśmy z umiarkowanym zadowoleniem, bo w naszej ocenie powinien on w całości trafić do kosza. Głównym problemem nie są kwestie komunikacyjne, ale chore pomysły zawarte w tym dokumencie. Informacja o „czasowym zawieszeniu” wyraźnie wskazuje, że zarząd nie zamierza zarzucać projektu. Czekamy, jakie decyzje podejmie po zapowiadanej ponownej analizie tego dokumentu – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło. – W piśmie prezes zaznaczył, że człowiek jest najważniejszym kapitałem spółki i że głos związków zawodowych jest dla niego niezwykle ważny. Czekamy na realizację tych deklaracji w praktyce – dodaje Nowak.

Spółka Tauron Ciepło zatrudnia około 1650 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

ny

 

Dodaj komentarz