Solidar Śląsko Dąbrow

Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego

1 października odbywał się Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego. Celem inicjatywy  koordynowanej przez europejską federację związkową IndustriALL European Trade Union było zwrócenie uwagi decydentów i polityków na problemy sektora stalowego spowodowane pandemią COVID-19 oraz unijną polityką klimatyczną. Przedstawiciele związków zawodwych domagają się od rządzących podjęcia konkretnych działań zmierzających do ratowania branży.
 
Akcję prowadzono pod hasłem „Europa potrzebuje stali i stal potrzebuje Europy”. – Pandemia tylko pogłębiła kryzys, w obliczu którego stoi europejski, również polski, sektor stalowy. W drugim kwartale tego roku produkcja stali w Europie zmniejszyła się o 40 proc., a nowe zamówienia spadły o ponad 70 proc. Europa mocno ucierpiała, a w tym samym czasie Chiny zwiększyły swoją produkcję. Obawiamy się dalszego spadku mocy produkcyjnych i likwidacji miejsc pracy – mówi Andrzej Karol, przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. 
 
Szef hutniczej „Solidarności” podkreśla, że trudna sytuacja sektora stalowego, to efekt m.in. restrykcyjnej polityki klimatycznej prowadzonej przez Unię Europejską, która nakłada na producentów działających w tej branży coraz większe obciążenia. – W naszym kraju dodatkowo dochodzi problem tzw. „opłaty mocowej”, która ma obowiązywać od  1 stycznia przyszłego roku. Ta opłata wygeneruje wzrost ceny energii dla zakładów energochłonnych, w tym dla hutnictwa. Domagamy się przesunięcia terminu jej wejścia w życie na początek 2022 roku. W tym czasie konieczne będą rozwiązania wprowadzające ograniczenie skutków wzrostu ceny energii  – zaznacza przewodniczący KSH.
 
Kolejnym problemem jest wygaśnięcie 30 czerwca przyszłego roku przepisów chroniących europejski rynek przed importem stali wyprodukowanej poza granicami UE. – Trzeba wypracować nowe rozwiązania, które obronią europejskich producentów przed nieuczciwą konkurencją. Albo w Europie będziemy wykorzystywać stal wyprodukowaną tutaj, na miejscu, albo tę sprowadzaną spoza UE obłożymy takimi samymi podatkami, jakie muszą płacić europejscy producenci – mówi Andrzej Karol.
 
1 października Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji w sektorze stalowym. WRDS wezwała polski rząd do dialogu i powołania zespołu roboczego, który zajmie się wypracowaniem zasad chroniących rynek przed nieuczciwym importem wyrobów hutniczych oraz zagrożeniami, jakie dla branży stalowej niesie unijna polityka klimatyczna. Chodzi m.in. o obniżenie kosztów rynku mocy dla odbiorców energochłonnych. 
 
WRDS domaga się także wsparcia transformacji sektora stalowego środkami z europejskiego oraz krajowego Recovery Action Plan (Planu odbudowy dla Europy).  – W ramach unijnego Recovery Plan uwzględnione powinny zostać mechanizmy wsparcia dla hutnictwa, którego transformacja i funkcjonowanie jest newralgiczne dla działania łańcucha dostaw w nowoczesnej gospodarce. W efekcie, takie wsparcie będzie wywierało korzystny wpływ na stymulację rozwoju wielu innych branż gospodarki – napisano w stanowisku.
 
Koordynator Europejskiego Dnia Akcji dla Przemysłu Stalowego IndustriALL European Trade Union to europejska federacja związkowa reprezentująca 7 mln pracowników zrzeszonych w 180 organizacjach związkowych z 38 krajów w Europie. Akcja będzie miała różny przebieg w poszczególnych państwach. W jej ramach zorganizowano pikiety, spotkania z pracodawcami i politykami oraz konferencje prasowe. 
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz