Solidar Śląsko Dąbrow

Epidemia nie zwalnia rządu z obowiązku przestrzegania prawa

„Solidarność” protestuje przeciwko brakowi konsultacji społecznych nowelizacji tarczy antykryzysowej. W ocenie prezydium Komisji Krajowej związku przygotowane rozwiązania uderzą przede wszystkim w pracowników.

8 kwietnia prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowisko w sprawie braku konsultacji społecznych projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  W dokumencie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego wskazano, że procedowanie nowelizacji tarczy antykryzysowej z pominięciem konsultacji społecznych stanowi złamanie zasad dialogu społecznego oraz obowiązującego prawa, co podważa zaufanie „Solidarności” do dobrych intencji rządu.

Jako oburzający określono w stanowisku fakt, że projekt wprowadza rozwiązania jednoznacznie uderzające w pracowników, a równocześnie rozszerza świadczenia dla osób, które pozostawały poza wymogiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. – Po raz kolejny najbardziej poszkodowani są pracownicy, ci którzy płacą sumiennie wszelkie daniny publiczne i bez których nie byłoby możliwości zapewnienia jakiegokolwiek wsparcia dla pozostałych grup – czytamy w piśmie skierowanym do premiera Morawieckiego.

Prezydium KK wezwało szefa rządu do natychmiastowego rozpoczęcia konsultacji projektu nowelizacji tarczy antykryzysowej w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych. – Sytuacja związana ze stanem epidemii nie zwalnia rządu z obowiązku realizacji prawa konstytucyjnego oraz wiążących Polskę uregulowań międzynarodowych, a uprawnienia związków zawodowych nie mogą być naruszane – czytamy w dokumencie.

łk
źródło foto: tysol.pl/M.Żegliński

Dodaj komentarz